TKRCD 2020 İlkbahar Sempozyumu

Bilimsel Program Yayınlanmıştır

13 Mart 2020 İzmir


Siteye Git

ISUCRS Üyeliği

27 Ekim 2022 İstanbul


Devamını Oku

30th Biennial Congress ISUCRS 2020 Congress

23 Kasım 2020 Yokohama, Japonya


Devamını Oku

TKRH Dergisi

Dergi

September / Eylül 2019

Evalution of the Patients with Colon Polyps in Terms of Helicobacter pylori with Sydney Criteria / Kolon Polibi Saptanan Hastaların Sydney Kriterleri Eşliğinde Helicobacter pylori Açısından İrdelenmesi - Akalın C, Ozdemir O

Utility of Methylene Blue Guided Limberg Flap on Long- term Recurrence in Adult Chronic Pilonidal Disease Erişkin Kronik Pilonidal Sinüs Hastalığında Metilen Mavisi Kılavuzluğunda Uygulanmış Limberg Flepli Hastaların Uzun Dönem Nüks Açısından Değerlendirilmesi - Kuvvetli A, Cetinkunar S, Parlakgumus A

Bu çalışmaları ve diğer makaleleri okumak ve giriş yapmak için üye olabilirsiniz.

Editörün Seçimi

Transanal Advancement Flap Repair: The Current Gold Standard for Cryptoglandular Transsphincteric Perianal Fistulas / Transanal İlerletme Flep Tekniği: Kriptoglandüler Transsfinkterik Perianal Fistüllerde Güncel Altın Standart - Zimmerman D, Stijns J, Wasowicz DK, Gottgens KWA

Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, İngilizce ve Türkçe olarak yayımlanan; bağımsız, hakemli, uluslararası bir dergidir. Eserler, hem hakemler hem de otörler tarafından “çift kör hakem denetimi (peer review)” yöntemi ile değerlendirilir. Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi’nin Editör Kurulu, World Association of Medical Editors (WAME) politikalarına bağlı olarak yürütülmektedir.