İSTANBUL-2 SALONU

 

07:00-08:00

UZMANLA BULUŞMA KAHVALTI OTURUMU

 

 

KAHVALTI OTURUMU 1: Kişiselleştirilmiş kolorektal kanser tedavisi - David Liska

 

 

KAHVALTI OTURUMU 2: Laparoskopik cerrahide komplikasyonlarım - Amjad Parvaiz

 

 

KAHVALTI OTURUMU 3: Neden ve nasıl kolorektal cerrah oldum - Emre Görgün

 

 

KAHVALTI OTURUMU 4: Anterior rezeksiyondan intersfinkterik cerrahiye teknik detaylar - Seon-Hahn Kim

 

 

KAHVALTI OTURUMU 5: Rektum kanserinde karşılaşabileceğimiz sorunlar (olgular eşliğinde tartışma) - Mustafa Öncel

 

 

KAHVALTI OTURUMU 6: Peritoneal karsinomatosis cerrahisi, nasıl yapıyorum? - Mehmet Füzün

 

 

 

 

 

PROF. DR. ADNAN SALEPÇİOĞLU SALONU

PROF. DR. KAYA ÇİLİNGİROĞLU SALONU

08:00-10:30

YUVARLAK MASA OTURUMU: OLGULARLA REKTUM KANSERİ

PANEL: ANAL FİSTÜL ve PİLONİDAL SİNÜS

 

Moderatörler: Dursun Buğra, Ersin Öztürk

Moderatörler: İlker Sücüllü, Cem Kaan Parsak

 

Olgu Sunucuları: Özgen Işık, Emre Sivrikoz, Mehmet Ali Koç, Çiğdem Arslan

- Nüks anal fistül, nedenleri ve yönetimi - Neriman Şengül

 

 

- Yeni yöntemler (Fibrin glue, adipoz stem cell, PRP, dolgu maddeleri) - Erdinç Kamer

 

Olgular

- Pilonidal sinüste cerrahi yöntemler. Tedavi seçimi ve sonuçlar - Ercan Gedik

 

-Erken evre

 

 

-Lokal ileri evre

Video Sunumlar: Nasıl Yapıyorum?

 

-Neoadjuvan tedavi sonrası tam yanıt

- Lazer ablasyon (LAFT) - İlker Sücüllü

 

-Metastatik hastalık

- Flep ilerletme tekniği -Seton teknikleri - İsmail Cem Eray

 

 

- Video yardımlı anal fistül tedavisi (VAAFT + OTSC) - Ethem Geçim

 

Tartışmacılar

- Fistülotomi, fistülektomi - Bülent Erkek

 

-Radyoloji - Bengi Gürses

- LIFT tekniği - Keşşaf Aşlar

 

-Radyasyon Onkolojisi - Esra Sağlam Kaytan

- Rektovajinal fistülde tedavi - Erdinç Çetinkaya

 

-Cerrahi - Erhan Akgün

- Pilonidal sinüste minimal invaziv yöntemler (Fenol, mikrosinüzektomi, lazer) - Cemalettin Aydın

 

-Cerrahi - Mustafa Öncel

- Pilonidal sinüste doku ilerletme yöntemleri - Tayfun Yoldaş

 

-Medikal Onkoloji - Güngör Utkan

- Anal fissürde ultra modifiye internal sfinkterotomi tekniği - Uğur Sungurtekin

 

-Nükleer Tıp - Okan Falay

 

 

 

 

10:30-11:00

KAHVE ARASI

 

 

 

 

11:00-11:30

KONFERANS

KONFERANS

 

Oturum Başkanı: Abdullah Zorluoğlu

Oturum Başkanı: Feza Karakayalı

 

- Distal rektum kanserlerinin cerrahi yönetimi - Amjad Parvaiz

- Herediter kolorektal kanser (FAP, AFAP, Desmoid tm, HNPCC, MAP) tedavisinde nelere dikkat etmeliyiz? Profilaktik kolektomi ne zaman? - David Liska

 

 

 

11:30-12:00

TKRCD BAŞKANI KONUŞMASI

 

 

Moderatör: Adil Baykan

 

 

Başkanın Konuşması: Cerrahi bir sanattır - M. Ayhan Kuzu

 

 

 

 

12:00-13:00

ÖĞLE ARASI

 

 

 

 

13:00-14:00

UYDU SEMPOZYUM - MEDTRONIC

 

 

Moderatör: Cem Terzi

 

 

- Laparoskopik kolorektal cerrahide güvenlik ve yüksek teknolojinin yeri - Feza Yarbuğ Karakayalı, Aras Emre Canda

 

 

 

 

14:00-16:30

PANEL: İNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIĞI

HEMOROİDAL HASTALIK OTURUMU

 

Moderatörler: İsmail Hamzaoğlu, Ethem Geçim

Moderatörler: Tarık Akçal, Ahmet Ziya Balta

 

- IBH’da medikal tedavide yenilikler ve cerrahiye katkısı - Yusuf Erzin

- Hemoroid hastalığın medikal tedavisi - Tuncay Yılmazlar

 

- Perianal Crohn hastalığında cerrahi tedavi ne zaman, nasıl? - Orçun Yalav

- Hemoroid hastalığında cerrahi tedavi: İnvazivden minimal invazive - İlker Sücüllü

 

- Ülseratif kolitte acil ve elektif cerrahi seçenekleri - Ethem Geçim

- Hemoroidektomi sonrası ağrı yönetimi - Latif Volkan Tümay

 

 

 

 

Video Sunumlar: Nasıl Yapıyorum?

Video Sunumlar: Nasıl Yapıyorum?

 

- Crohn hastalığında strüktüroplasti - Ahmet Rencüzoğulları

- Ofis girişimleri (bant ligasyon, skleroterapi, fotokoagülasyon) - Mustafa Ateş

 

- Crohn hastalığında ileoçekal rezeksiyon - Erman Aytaç

- Milligan Morgan ve kapalı (Ferguson) hemoroidektomi - Serdar Yüceyar

 

- Laparoskopik total proktokolektomi - İsmail Hamzaoğlu

- Hemoroid arter ligasyon cerrahisi - Ediz Altınlı

 

- Fulminant kolitte 3 aşamalı cerrahi tedavi - İsmail Ahmet Bilgin

- Stapler hemoroidopeksi - İlknur Bayraktar

 

 

- Hemoroid hastalığında lazer uygulaması - Sezai Leventoğlu

 

 

- Radyofrekans ablasyon - Özgen Işık

 

 

 

16:30-17:00

KAHVE ARASI

 

 

 

 

17:00-18:00

UYDU SEMPOZYUM - CORDAMED

 

 

- Bir kolorektal cerrahın robotik cerrahi yolculuğu; ilgiden güncel pratiği. - Bilgi Baca, Emre Balık

 

 

 

 

18:00-18:30

KONFERANS

KONFERANS

 

Oturum Başkanı: Emre Balık

Oturum Başkanı: Selman Sökmen

 

- El yardımlı laparoskopik kolorektal cerrahi-Halen 2021’de bir yeri var mı? - Narimantas Samalavicius

- Herediter kolorektal kanserde aile hikayesine göre hangi testler yapılmalı? Aile ve hasta için - David Liska

Telif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA