Kurslar

Selim Anorektal Hastalıklar Kursları

Komplet Mezokolik Eksizyon Kursları
Sitoredüktif Cerrahi - Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi (HİPEK) ve Enfeksiyon Kursları
Telif Hakkı © 2022 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA