Yönetim Kurulu

  • Güncel Yönetim Kurulu
  • Önceki Yönetim Kurulları

Prof. Dr. Ayhan Kuzu
Başkan
Web Sitesi

Ayhan Kuzu 1963 yılında Ankara’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji’nde tamamladı. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

1991-1992 yılları arasında İngiltere’de Leeds Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü’nde genel cerrahi uzmanı ve araştırma asistanı olarak çalıştı. 1993 yılında Genel Cerrahi Uzmanı unvanını aldı.

1998 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği’ne Uzman olarak atandı. Kasım 1999 tarihinde Doçent, Mayıs 2005 tarihinde Profesör unvanlarına layık görüldü.

77’si uluslararası dergilerde yayınlanmış, toplamda 150’den fazla makalesi bulunan Ayhan Kuzu, bilimsel tebliğlerin yanında ülkemizi uluslararası kongrelerde davetli konuşmacı ve panelist olarak defalarca temsil etme görevini de üstlenmiştir.


Prof. Dr. Emre Balık
(2. Başkan ve Sayman)
Web Sitesi

Prof. Dr. Emre Balık 1973 yılında Gaziantep’de doğdu. 1991 yılında Gaziantep Anadolu Lisesinden, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakütesinden mezun oldu. Genel cerrahi uzmanlık eğitimini 1997 - 2002 yılları arasında yine İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde tamamladı.

2004-2005 yılları arasında Columbia Üniversitesi, Tıp Fakültesi kolorektal cerrahi bölümünde minimal invaziv cerrahi alanında çalışmalarda bulundu. 2002 -2010 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmış olup 2010 yılında doçentlik ünvanını almıştır.

2013 yılında Avrupa Koloproktoloji yeterlilik sınavını geçmiştir. Ağustos 2014’e kadar İstanbul Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışan Dr. Emre Balık Ağustos 2014 itibariyle Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.


Prof. Dr. Bilgi Baca
(Genel Sekreter)
Web Sitesi

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden 1996 yılında mezun olan Prof. Dr. Bilgi Baca, Uzmanlık Eğitimi'ni İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda 'İnfrarenal aort cerrahisi öncesi mekanik barsak temizliği kolonik iskemi/reperfüzyon hasarını azaltabilir mi?' başlıklı teziyle 2003 yılında tamamladı. Dr. Baca, Doçentliği'ni 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan aldı.

2009 ve 2010 yıllarında kendi alanında saygın bir yeri olan Los Angeles'taki Southern California Üniversitesi, Keck School of Medicine'da Kolorektal Cerrahi (Kolon ve Rektum Cerrahisi) Departmanı'nda çalışarak deneyimlerini artırdı. Eş zamanlı olarak Genel Cerrahi ameliyatlarında kendi alanında yetkin isimlerin düzenlediği kurs ve kongrelere katıldı. Yurtdışı deneyimi sonrası mesleğine ve akademik kariyerine ülkesinde devam etti.

Profesörlüğü'nü Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan alan Dr. Bilgi Baca, şu an Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Acıbadem Üniversitesi Altunizade Hastanesi Genel Cerrahi Departmanı Bölüm Başkanı olarak çalışmaktadır.


Prof. Dr. İlker Sücüllü 
(Kurslar ve Web Sorumlusu)
Web Sitesi

Prof. Dr. İlker Sücüllü 1972 yılında Denizli'de dünyaya geldi. GATA Askeri Tıp Fakültesinden 1996 yılında J. Tbp. Teğmen rütbesiyle mezun oldu. Genel Cerrahi Uzmanlık eğitimini, 1999-2004 yılları arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisinde tamamladı. Ankara Jandarma Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı ve Şırnak Askeri Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptı.

2006 yılında Yardımcı Doçent olarak GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisinde yeniden göreve başladı. 2010 yılında Cleveland Klinik Kolorektal Cerrahi bölümünde Minimal İnvazif Kolorektal Cerrahi ve Pelvik Taban Hastalıkları konusunda eğitim aldı. 2011 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör oldu. Ocak 2020'den itibaren Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesinde Genel Cerrahi Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.


Prof. Dr. Cem Terzi
Yeterlik Kurulu Sorumlusu
Web Sitesi

Cem Terzi 1962’de Ankara’da doğdu. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1992 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde genel cerrahi uzmanı oldu.

İngiltere’de Southamptan Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2 yıl araştırmacı ve cerrahi uzmanı olarak çalıştı. Dr. Terzi 1997’de İngiltere’de hekimlik yapma hakkı veren belgeyi (General Medical Council full registration in the United Kingdom) aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1999’da yardımcı doçent, 2000’de doçent ve 2005 yılında profesör oldu. 2018’de emekli olarak serbest hekimlik yapmaya başladı. Halen İzmir’de muayenehanesinde çalışmaktadır.


Prof. Dr. Ersin Öztürk
Sanal Akademi ve Sosyal Medya Sorumlusu
Web Sitesi

Bursa’da 1974 yılında doğan Ersin Öztürk ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Bursa’da tamamladıktan sonra 1992 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldu. TUS’taki ilk tercihi olan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na 2000 yılında başladı, 2005’te uzman, aynı klinikte 2009 yılında Yardımcı Doçent, 2011 yılında ise Doçent oldu.

2005-2009 yılları arasında yine Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’nda doktora yaptı. 2008 yılında bir yıl The Cleveland Clinic, Ohio’da research fellow olarak çalıştı. 2012 yılında Cerrahi Onkoloji yan dalı uzmanlığı aldı. 2014 yılında Barcelona’daki sınavları başarıyla tamamlayarak European Board of Surgery Qualification in Coloproctology (EBSQ-c) yeterlilik belgesini aldı. 2019 yılında KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Profesör kadrosuna atandı.

Prof. Dr. Ersin Öztürk’ün uluslararası indekslerce tanınan dergilerde basılmış 56, ulusal hakemli dergilerde basılmış 16 makalesi mevcuttur. Uluslarası kongrelerde sunulmuş 35, ulusal kongrelerde sunulmuş 55 bildirisi vardır. Bu çalışmalardan bir tanesi uluslarası yedisi ise ulusal kongrelerde ödül almıştır. Türk Cerrahi Yeterlilik Belgesi’ni 2005 almış, 2015’te resertifiye edilmiştir.


Prof. Dr. Fahrettin Acar
Dergi ve Halkla İlişkiler

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1994 yılında mezun olan Prof. Dr. Fahrettin Acar, Genel Cerrahi Uzmanlık eğitimini 1994-2004 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Servisinde tamamladı. 2008 yılında Yardımcı Doçent olarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine atandı ve 2015 yılında Doçent unvanı aldı.

2019 yılında Cleveland Klinik Kolorektal Cerrahi Bölümünde Minimal İnvaziv Cerrahi konusunda eğitim aldı. 2020 yılında Genel Cerrahi alanında Profesör unvanı aldı ve halen Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Genel Cerrahi Öğretim Üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.


Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Uluslararası İlişkiler
Web Sitesi

Dr. Leventoğlu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi olup Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda Endoskopi, Proktoloji ve Stomaterapi Üniteleri danışmanıdır. Prof. Leventoğlu, 1994 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2002 yılında da aynı üniversiteden Genel Cerrahi uzmanlığını aldı.

Leventoğlu, ASCRS Pelvik Taban Bozuklukları Konsorsiyumu, ESCP Guideline Geliştirme Grubu, ESCP Program Komitesi, ColoRectal Eğitim Sistemleri (CREST) ​​Komitesi (ASCRS) ve CovidSurg disemination komitesi (Ülke temsilcisi) üyesi olarak çalışmaktadır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul, Fakülte Kurulu üyesi olup Gazi Medical Journal yardımcı editörlüğünü yürütmektedir.

Dr. Leventoğlu klinik ve araştırma alanları olarak;
Proktolojik hastalıklar,
Pelvik taban hastalıkları,
İltihabi bağırsak hastalıkları,
Minimal inaziv cerrahi ile ilgilenmektedir.


Prof. Dr. Feza Yarbuğ Karakayalı
Üye / Kongre Başkanı
Web Sitesi

1973 yılında Niğde’de dünyaya gelen Feza Karakayalı, 1996 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Genel Cerrahi eğitimini 1997-2003 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2010 yılında Cleveland Klinik Kolorektal Cerrahi Bölümünde Minimal İnvaziv Kolorektal Cerrahi ve Pelvik Taban Hastalıkları konusunda eğitim aldı.

2004-2014 yılları arasında Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev aldı. 2010 yılında Genel Cerrahi alanında Doçent, 2015 yılında ise Genel Cerrahi alanında Profesör unvanı aldı. Eylül 2014’ten itibaren Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi’nde Genel Cerrahi Öğretim Üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.


MEVCUTTAN KURULUŞUMUZA KADAR DERNEĞİMİZİN YÖNETİM KURULLARI LİSTESİ
 

12 Ocak 2020’de yapılan Genel Kurulda Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

16. YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Ayhan Kuzu (Başkan)
Prof. Dr. Tahsin Çolak (İkinci Başkan ve Dergi Sorumlusu)
Prof. Dr. Emre Balık (Sayman)
Prof. Dr. Feza Yarbuğ Karakayalı (Genel Sekreter)
Prof. Dr. İlker Sücüllü (Web / Sosyal Medya Sorumlusu)
Prof. Dr. Bilgi Baca (Kurslar Sorumlusu)
Prof. Dr. Mustafa Öncel (Uluslararası İlişkiler)
Prof.Dr. Ersin Öztürk (Sanal Akademi / Sosyal Medya Sorumlusu)
Prof. Dr. Cem Terzi (Üye)

07 Ocak 2018’te yapılan Genel Kurulda Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

15. YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Selman Sökmen (Başkan)
Prof. Dr. Uğur Sungurtekin (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Emre Balık (Sayman)
Prof. Dr. Feza Yarbuğ Karakayalı
Prof. Dr. İsmail Hamzaoğlu
Prof. Dr. Tahsin Çolak
Prof. Dr. Mustafa Öncel
Prof. Dr. Sümer Yamaner
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu

17 Ocak 2016'da yapılan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

14. YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Selman Sökmen (Başkan)
Prof. Dr. Türker Bulut (2. Başkan)
Prof. Dr. Uğur Sungurtekin (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Sümer Yamaner (Sayman)
Prof. Dr. Ayhan Kuzu
Prof. Dr. Oktar Asoğlu
Prof. Dr. İsmail Hamzaoğlu
Prof. Dr. Tahsin Çolak
Prof. Dr. Mustafa Öncel

18 Ocak 2014'te yapılan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

13. YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. İ.Ethem Geçim (Başkan)
Prof. Dr. Ömer Alabaz (2. Başkan)
Prof. Dr. İsmail Hamzaoğlu (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Sümer Yamaner (Sayman)
Prof. Dr. Uğur Sungurtekin
Prof. Dr. Türker Bulut
Prof. Dr. Selman Sökmen
Prof. Dr. Ayhan Kuzu
Prof. Dr. Oktar Asoğlu

2014 Temmuz ayında

Prof. Dr. Ömer Alabaz
Yönetim Kurulundan ayrılmıştır.

Yerine;

Prof. Dr. Tahsin Çolak yedek üyelikten asil üyeliğe atanmıştır.

Prof. Dr. Türker Bulut 2. Başkan seçilmiştir Ekim 2014’de yapılan Genel Kurul toplantısında. Ocak 2014'te yapılan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

28 Ocak 2012'da yapılan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

12. YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Dursun Buğra (Başkan)
Prof. Dr. Ömer Alabaz (2. Başkan)
Prof. Dr. Oktar Asoğlu (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Tarık Akçal (Sayman)
Prof. Dr. Adil Baykan
Prof. Dr. Abdullah Zorluoğlu 
Prof. Dr. İ. Ethem Geçim 
Prof. Dr. Selman Sökmen
Prof. Dr. Uğur Sungurtekin

Ocak 2010'da yapılan Genel Kurulda aynı Yönetim Kurulu seçilmiştir.

11. YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Adil Baykan (Başkan)
Prof. Dr. Mehmet Füzün (2. Başkan)
Prof. Dr. Dursun Buğra (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Tarık Akçal (Sayman)
Prof. Dr. Abdullah Zorluoğlu
Prof. Dr. Ömer Alabaz
Prof. Dr. Cem Terzi
Prof. Dr. Ethem Geçim
Prof. Dr. Bülent Menteş

2007 Aralık ayı Genel Kurulunda Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

10. YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Adil Baykan (Başkan)
Prof. Dr. Mehmet Füzün (2. Başkan)
Prof. Dr. Dursun Buğra (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Tarık Akçal (Sayman)
Prof. Dr. Abdullah Zorluoğlu
Prof. Dr. Ömer Alabaz
Prof. Dr. Cem Terzi
Prof. Dr. Ethem Geçim
Prof. Dr. Bülent Menteş

Aralık 2005’te yapılan Genel Kurulda aynı Yönetim Kurulu seçilmiştir.

9. YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu (Başkan)
Prof. Dr. Necmettin Sökücü (2. Başkan)
Prof. Dr. Ergun Erdoğan (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal (Sayman)
Prof. Dr. Emin Nur Danişmend (Üye)
Prof. Dr. Adil Baykan (Üye)
Prof. Dr. Mehmet Füzün (Üye)
Prof. Dr. Abdullah Zorluoğlu (Üye)
Prof. Dr. Dursun Buğra (Üye)

2007 Mayıs ayında

Prof. Dr. Adil Baykan
Prof. Dr. Mehmet Füzün
Prof. Dr. Dursun Buğra
Prof. Dr. Abdullah Zorluoğlu, istifa ederek Yönetim Kurulundan ayrılmışlardır.

Yerlerine;

Prof. Dr. Türker Bulut
Prof. Dr. Tayfun Karahasanoğlu
Prof. Dr. Salih Pekmezci
Doç. Dr. Kemal Memişoğlu, yedek üyelikten asil üyeliğe atanmışlardır.

10.12.2003’te yapılan Genel Kurulda Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

8. YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu (Başkan)
Prof. Dr. Necmettin Sökücü (2. Başkan)
Prof. Dr. Ergun Erdoğan (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal (Sayman)
Prof. Dr. Emin Nur Danişmend (Üye)
Prof. Dr. Adil Baykan (Üye)
Prof. Dr. Mehmet Füzün (Üye)
Prof. Dr. Abdullah Zorluoğlu (Üye)
Prof. Dr. Dursun Buğra (Üye)

20.12.2001’de yapılan Genel Kurulda Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

7. YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu (Başkan)
Prof. Dr. Necmettin Sökücü (2. Başkan)
Prof. Dr. Ergun Erdoğan (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal (Sayman)
Prof. Dr. Emin Nur Danişmend (Üye)
Prof. Dr. Adil Baykan (Üye)
Prof. Dr. Yılmaz Büyükuncu (Üye)
Prof. Dr. Mehmet Füzün (Üye)
Prof. Dr. Abdullah Zorluoğlu (Üye)

14.12.1999’da yapılan Olağan Genel Kurulda aynı Yönetim Kurulu seçilerek görevlendirilmiştir.

6. YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu  (Başkan)
Prof. Dr. Necmettin Sökücü (2. Başkan)
Prof. Dr. Ergun Erdoğan (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal (Sayman)
Prof. Dr. Emin Nur Danişmend (Üye)
Prof. Dr. Rıfat Yalın (Üye)
Prof. Dr. Adil Baykan (Üye)
Prof. Dr. Ali Akyüz (Üye)
Doç. Dr. Faik Çelik (Üye)

30.12.1997’de yapılan Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyeliği 9’a çıkarılmış ve Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturuşmuştur.

5. YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu  (Başkan)
Prof. Dr. Necmettin Sökücü (2. Başkan)
Doç. Dr. Ergun Erdoğan (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal (Sayman)
Prof. Dr. Emin Nur Danişmend (Üye)
Prof. Dr. Rıfat Yalın (Üye)
Prof. Dr. Adil Baykan (Üye)
Prof. Dr. Ali Akyüz (Üye)
Doç. Dr. Faik Çelik (Üye)

13.12.1995’te yapılan Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

4. YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu (Başkan)
Prof. Dr. Necmettin Sökücü (2. Başkan)
Doç. Dr. Ergun Erdoğan (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal (Sayman)
Prof. Dr. Emin Nur Danişmend (Üye)
Prof. Dr. Rıfat Yalın (Üye)
Prof. Dr. Adil Baykan (Üye)
Doç. Dr. Faik Çelik (Üye)

23.12.1993’te yapılan Genel Kurulda Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

3. YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Adnan Salepçioğlu (Başkan)
Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu (2. Başkan)
Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal (Sayman)
Prof. Dr. Necmettin Sökücü (Üye)
Prof. Dr. Emin Nur Danişmend (Üye)
Doç. Dr. Servet Rüştü Karahan (Üye)
Prof. Dr. Rıfat Yalın (Üye)

Dernek Başkanımız Prof. Dr. Adnan Salepçioğlu’nun vefatı ile geçici Yönetim Kurulu oluşturulmuş ve Başkanlığa Kemal Alemdaroğlu, boşalan üyeliğe ise 1. Yedek Doç. Dr. Ergun Erdoğan atanmıştır.

24.04.1991’de yapılan 2. Olağan Genel Kurul toplantısında; Yönetim Kurulu, başkan dahil 8 kişiye çıkarılarak aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

2. YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Adnan Salepçioğlu (Başkan)
Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu (2. Başkan)
Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal (Sayman)
Prof. Dr. Necmettin Sökücü (Üye)
Prof. Dr. Emin Nur Danişmend (Üye)
Prof. Dr. Ali Akyüz (Üye)
Prof. Dr. Rıfat Yalın (Üye)

Dernek Yönetim Kurulu, Derneğimizin Kurucular Kurulu tarafından 31.08.1990 tarihinde 1 No’lu kararla aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

1. YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Adnan Salepçioğlu (Başkan)
Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu (2. Başkan)
Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu (Genel sekreter)
Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal (Sayman)
Prof. Dr. Emin Nur Danişmend (Üye)
Prof. Dr. Necmettin Sökücü (Üye)
Prof. Dr. Ali Akyüz (Üye)

Telif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA