Önsöz ve Sunuş

Hayatın her alanında başarının detaylarda gizli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Uzun, zor ve fedakârlık gerektiren bir eğitimle edinilen Genel Cerrahi Uzmanlığını; gönüllük esasına dayalı eğitimlerle Kolorektal Cerrahi konusunda daha da ileri düzeylere taşıdık.

Kolorektal cerrahi konusu üzerinde çalışmalar yapan hekimler ilk kez 1982 yılında bir araya gelmiş, 1990 yılında Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği’ni kurarak resmi bir statü kazandırmıştır. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği ülkemizde kolon, rektum ve anüs hastalıkları alanında çalışmalar yapan tek sivil toplum kuruluşudur. Kolorektal cerrahi alanında izlenen teknolojik ve bilimsel gelişmeler, çağdaş eğitimlerle sağlanan doğru tanı, yenilikçi tedavi yöntemleri, tedavi sonuçlarının düzenli takibi, daha iyi hizmet sunulmasını ve yükselen başarı grafiğini sağladı. Bir düşünürün dediği gibi “Değişim, tüm gerçek öğrenmenin nihai sonucudur.”. Bu bağlamda verilen düzenli öğretim ve sürekli eğitim, yüksek donanımlı hekim seviyesine ulaşılmasını, mesleki saygınlığı ve başarıyı getirmiştir.

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, üyeleri arasında, mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmek ilkesiyle hareket etmektedir. Kolorektal cerrahi alanındaki mesleki gelişmelerin, ilgili personelin eğitimine entegre edilmesi, bilgi ve becerilerin sürekli olarak güncellenmesi konusunu da önceler. Hemşirelere sunulan, enterostomaterapi, inkontinans ve yara bakımı eğitimi bu nedenle çok değerlidir. Dernek, üyelerinin uzmanlık alanındaki özlük haklarının korunması ve geliştirilmesine katkı vermesinin yanında kolorektal cerrahi alanında halka sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine de katkı sağlamaktadır. Kalın bağırsak hastalıkları konusunda toplumsal bilgi seviyesini ve farkındalığı arttırmak önemsediğimiz önemli bir konudur. Tüm paydaşlarımız gözetilerek yürütülen eğitim faaliyetlerinde, modern tıp imkanlarının verimli kullanılması, güncel sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükselmesi hedeflenmektedir.

Derneğin, tarihsel süreci, çalışmaları, kısaca kurumsal hafızanın belgeye dönüştürülmesi geleceğe önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu, duygu, dilek, düşünce ve vefa duygusuyla tasarlanan almanağın öncüsü olmak benim için bir gurur vesilesidir. Bu kapsamda derneğin kuruluşuna katkı veren bütün hocalar, yönetim kurulu üyeleri, üyelerimiz, dergi editörleri, kongre, sempozyum, kurslar, yeterlik kurulu, sanal akademi, asistan okulu ve çalışma gruplarında yer alanlar tarihsel sıra ile derlenmeye çalışıldı. Gerek doktor ve hemşirelere gerekse topluma yararlı bir dernek statüsüyle, ileriye, doğruya ve daha iyiye olan çabamız bu dönem de olduğu gibi gelecek dönemlerde de artarak sürecektir.

Bu çalışmaya verdikleri katkı dolayısıyla, değerli hocam Prof. Dr. Adil Baykan’a, yönetim kurulu üyelerine, dijital iletişim uzmanı Gökay Gürbüz’e, yazılım uzmanı Okan Karakaş’a ve dernek sekreteri Selen Tosmak’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Dr. Mehmet Ayhan KUZU, PhD 
Ankara, Mart 2024

 

Telif Hakkı © 2024 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Son Güncelleme Tarihi: 25-06-2024 14:40:10 | Powered by MMA