Başlıksız

TÜRK KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ DERNEĞİ
LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL CERRAHİ KURSU
01-02 NİSAN 2010, İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

TKRCD Kurslar Sorumlusu :Dr. Ömer Alabaz
Kurs Düzenleme Kurulu Başkanları :Dr. Metin Ertem
  :Dr. Adem Karataş


01 Nisan 2010
09.00-09.30 Açılış Konuşmaları
  Dr. Metin Ertem (Kurs Düzenleme Kurulu Başkanı)
  Dr. Ertugrul Göksoy (İ.Ü.Tıp Fak. Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı)
  Dr. Adil Baykan (Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Başkanı)
09.30-10.00 LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL CERRAHİDE TEMEL İLKELER
  Oturum Başkanları : Dr. Adil Baykan, Dr. Tarık Akçal
09.30-09.50 Kolon ve rektum'un cerrahi anatomisi (Dr. Metin Ertem)
09.50-10.10 Kullanılan gereçler ve enerji kaynakları (Dr. Adem Karataş )
10.10- 11.10 TEKNİKLER (SLAYT+VİDEO SUNUMU)
  Oturum Başkanları: Dr. Ceyhun Oral, Dr. Sedar Yüceyar
  Laparoskopik sağ kolon girişimleri (Dr. Sümer Yamaner)
  Laparoskopik sol kolon girişimleri (Dr. Melih Paksoy)
  Laparoskopik rektum cerrahisi (Dr. Oktar Asoğlu)
11.10- 12.00 Kullanılan cerrahi gereçlerin tanımı ve training box çalışmaları. (Dr. Ömer Alabaz, Dr. Adem Karataş)
12.00- 13.00 Öğle Yemeği
13.00- 16.00 Canlı ameliyat
  Oturum Başkanları : Dr. Ömer Alabaz, Dr. Sümer Yamaner
  Sağ hemikolektomi : Ameliyat Ekibi -1- Dr. Metin Ertem, Dr. Adem Karataş
  Sol hemikolektomi : Ameliyat Ekibi -2- Dr. Melih Paksoy, Dr. Volkan Özben


02 Nisan 2010
09.00- 12.00 Canlı ameliyat
  Oturum Başkanları: Dr. Tarık Akçal, Dr. Abdullah Zorluoğlu
  Rektum cerrahisi Ameliyat ekibi -3- Dr. Oktar Asoğlu, Dr. Adem Karataş
12.00-13.00 Yemek
13.00-14.00 Training box çalışması (Dr. Ömer Alabaz, Dr. Adem Karataş
14.00- 14.40 KOMPLİKASYONLAR
  Oturum Başkanları: Dr. Adil Baykan, Dr. Melih Paksoy
  Laparoskopik kolon cerrahisinde komplikasyonlar ve önlemleri (Dr. Abdullah Zorluoğlu)
  Laparoskopik rektum cerrahisinde komplikasyonlar ve önlemleri (Dr. Ediz Altınlı)
14.40-15.20 SONUÇLAR
  Laparoskopik kolon cerrahisi sonuçları (Dr. Serdar Yüceyar)
  Laparoskopik rektum cerrahisi sonuçları (Dr. Oktar Asoğlu)
15.20- 15.40 Tartışma
15.40-16.00 Kursun değerlendirilmesi, Sertifika verilmesi, görüşler. (Dr. Metin Ertem)
Telif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA