Çalışma Grupları

Tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek amacıyla, Yönetim Kurulu kararıyla kolorektal cerrahinin değişik konularında çalışma grupları oluşturur. 

Çalışma Grupları, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan,  kolorektal cerrahinin belirli alanlarına (kolorektal kanser, anorektal fizyoloji, inflamatuar bağırsak hastalıkları vb gibi) ilgi duyan üyeleri bir araya getiren, bu üyeler arasındaki iletişimi geliştiren, alanları ile ilgili bilimsel bilgiyi toplama, yorumlama ve yaymayı sağlayan, eğitim, araştırma, uygun hasta bakımı  ve ulusal politikalar oluşturmada  bilimsel danışman işlevi gören gruplardır. 

Çalışma Gruplarının oluşumu, işlevleri ve çalışma biçimleri bir yönerge ile belirlenir.

Telif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA