Anal Fistül Cerrah Tutum Anketi Sonuçları
DUYURULAR

Anal Fistül Cerrah Tutum Anketi Sonuçları

Anal Fistül Cerrah Tutum Anketi, Türkiye’de değişik sürelerde mesleki deneyime sahip farklı kurumlarda çalışan genel cerrahların anal fistül olgularına yaklaşımını değerlendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

 
 Anket, Ocak 2013 tarihinde Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği (TKRCD) resmi web sayfasında bir ay süreyle yayınlanmış ve anketin web sayfasından ulaşılabilir olduğuna dair bilgilendirme TKRCD üyesi ve Türk Cerrahi Derneği üyesi olan toplam 2123 kullanıcıya e-posta aracılığıyla bildirilmiştir.
 

Bir aylık süre içerisinde anket, 288 kullanıcı tarafından cevaplandırılmıştır. Sorulara verilen cevaplar, grafikler ve tablolar halinde değerlendirilerek ankete katılan genel cerrahların hastalığın tanısı ve tedavisine yönelik tutumları ortaya konmaya çalışılmıştır.  
 

Genel Cerrahinin yoğun iş temposunda değerli zamanlarını anketimize ayıran saygıdeğer meslektaşlarımıza Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği olarak teşekkürlerimizi sunarız.
 

Anketin Hazırlanmasında Emeği Geçenler

Yrd. Doç. Dr. Fatma Ayça Gültekin
Bülent Ecevit Üniveristesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Zonguldak
 

Yrd. Doç. Dr. Gökhan Çipe
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
 

Arş. Gör. Dr. Demet Sümer
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Zonguldak
 

Doç. Dr. İlker Sücüllü
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi,Genel Cerrahi Servisi, İstanbul
 

Prof. Dr. Uğur Sungurtekin
Pamukkale Üniveristesi Tıp Fakültesi,Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Denizli
 

Prof. Dr. Dursun Buğra
Koç Üniveristesi Tıp Fakültesi, VKV Amerikan Hastanesi,Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul

Anket sonuçları için lütfen tıklayınız

Telif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA