Önemli Duyuru !
DUYURULAR

Önemli Duyuru !

Değerli Meslektaşlarım,

Bildiğiniz üzere 30 Kasım - 4 Aralık 2021 tarihinde derneğimizin 18. Ulusal Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi ve 11. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi düzenlenecektir.

Sürekli tıp eğitimi etkinliklerini önemseyen Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği birçok bilimsel etkinlik düzenleyerek kolorektal hastalıkların tanı ve tedavisindeki yenilikleri siz değerli meslektaşlarımızla paylaşmayı görev edinmiştir.

Uzmanlık derneğimizin ulusal çapta 2 yılda bir gerçekleştirdiği kongre ile tarih ve içerik olarak benzer başka etkinliklerin düzenlenmeye çalışıldığını üzülerek haber aldık. Bu tip bilimsel etkinlikleri daha önceki TKRCD toplantıları öncesi de yapan diğer faaliyetleri iyi niyetli bulmadığımızı bildirmek istiyoruz.

Bu hassas konu Türk Cerrahi Derneği'nin düzenlediği ve bütün yan dal derneklerinin onayladığı etik kurallar belgesinde de yer almıştır. Birbirini tekrarlayan ve ulusal dernek ile çelişen etkinliklerin yapılmaması kurala bağlandığı halde ısrarlı bir şekilde yapılmaya çalışılmasını doğru bulmadığımızı belirtmek istiyoruz. Özellikle kaynakları kısıtlı olduğu böyle bir dönemde herkesi makul ve tutarlı olmaya davet ediyoruz.

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Yönetim Kurulu adına katılımlı gerçekleşecek olan kongremize hepinizi bekliyoruz.

Yönetim kurulu adına saygılarımı sunarım.

Dr. Ayhan Kuzu
TKRCD BAŞKANI

 

Telif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA