TKRCD ÇALIŞMA GRUPLARI KURULDU
DUYURULAR

TKRCD ÇALIŞMA GRUPLARI KURULDU

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği (TKRCD) yönetim kurulu olarak, ülkemizde kolorektal cerrahi ile uğraşan eğitici ve bilim insanı 24 meslektaşlarımızla 26-27 Haziran 2010 tarihlerinde, İstanbul’da  bir çalıştay gerçekleştirdik.

Bu çalıştayda derneğimiz, kolorektal cerrahinin belli alanlarını içeren çalışma gruplarını oluşturmayı, yurt sathında bilimsel çalışma projeleri üretmeyi, kolorektal cerrahinin standartlarını ve tedavi kılavuzlarını tartışmayı, böylelikle kolorektal alanındaki bilimsel etkinliğini geliştirmeyi ve üretimi artırmayı hedefledik.

İlk günün, sabah oturumunda, kolorektal cerrahi alanında ülkemizde yapılanlar ve yapılması gerekenler üzerinden bir forum yapıldı: Ülke genelinde kullanılabilecek kılavuzların oluşturulması, bilimsel araştırmalara zemin hazırlayacak ulusal veri tabanının planlanması, çok merkezli çalışmaların nasıl yapılandırılacağı ve yürütüleceği gibi pek çok başlık forumda tartışıldı. Çalıştayın öğleden sonraki bölümünde öncelikle, oluşturulan düşüncelerin hayata geçirilebilmesi amacıyla aşağıdaki çalışma grupları oluşturuldu.

1. KOLOREKTAL KANSER ÇALIŞMA GURUBU: S. Sökmen, S. Çetiner, A. Baykan, T. Yılmazlar, A. Kuzu, İler Sücüllü, Ö. Topçu, E. Balık,  O. Asoğlu, M. Öncel, L. Akın, G. Yağcı

2. PİLONİDAL SİNUS ÇALIŞMA GURUBU: N. Şengül, T. Çolak, C. Terzi, İ. Sücüllü, M. Mihmanlı

3. PELVİK TABAN VE ANAL İNKONTİNANS ÇALIŞMA GURUBU: U. Sungurtekin, Ö. Alabaz, T. Bulut, S. Demirbaş, S. Sökmen

4. KALITSAL VE AİLEVİ KOLOREKTAL KANSER ÇALIŞMA GURUBU: A. Zorluoğlu, E. Öztürk, Ö. Alabaz, T. Bulut, E. Balık

5. ANAL FİSTÜL, FİSSÜR (PROKTOLOJİ) ÇALIŞMA GURUBU: U. Sungurtekin, B. Menteş, S. Leventoğlu, T. Çolak, S. Yüceyar, S. Demirbaş, L. Akın, Yusuf Peker

6. İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARI ÇALIŞMA GURUBU: T. Akçal, N. Şengül, E. Öztürk, E. Geçim, İ. Hamzaoğlu, A. Tezel, H. Gündoğdu

7. ENDOSKOPİ ÇALIŞMA GURUBU: S. Yamaner, A. Baykan, E. Canda, D. Buğra, E. Balık

8. STOMA ÇALIŞMA GURUBU: Ö. Alabaz, S. Yüceyar

Çalıştayın ikinci gününde, her bir grup ayrı ayrı  toplanarak çalışma ilkelerini, yapılanma modellerini, amaçlarını ve hedeflerini belirlediler ve bir rapor haline getirdiler.  Çalışma guruplarının raporları TKRCD Yönetim Kurulu’na ve tüm katılımcılara sunuldu. Raporlara katılımcıların geri bildirimleri ile son hali verildi. Son oturumda ise, iki günün değerlendirilmesi yapılarak, çalıştay raporu hazırlandı.  Bu rapor ve çalışma gruplarının yönergeleri web’e konacak, bilgilerinize sunulacaktır.

En içten saygılarımızla,
TKRCD Yönetim KuruluTelif Hakkı © 2021 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA