TKRCD Doktorların ve tüm Sağlık Çalışanlarının yanındadır!!!

 

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Doktorların ve tüm Sağlık Çalışanlarının yanındadır!!!

Tarihimiz boyunca doğrudan, haktan ve halktan yana olan hekimlerimiz ve sağlık çalışanları, tarihimizde olan her önemli dönüm noktasında halkın ve devletinin yanında yer almıştır. Osmanlı dönemindeki çağdaşlaşma hareketlerinde, kurtuluş savaşında hekimlerimiz ve sağlık çalışanları hep halkının yanında en ön cephelerde çalışmıştır.  Ülkemizde anayasa ile devlet, vatandaşlarına karşı sorumlulukları olan bir “sosyal devlet” olarak tanımlanmış, sağlığı halk için bir hak ve sağlık hizmetlerini de devlet için bir ödev olarak kabul etmiştir.

Bu bilinçle, hekimlerimiz ve sağlık çalışanları pandemi ilan edildiğinden bu yana, büyük fedakârlık göstererek, Türkiye’nin en ücra köşelerinden metropollere kadar yurdumuzun tüm sathında sevdiklerinden ve ailelerinden ayrı, gece gündüz demeden büyük fedakarlıklarla çalışmaktadırlar. Buna rağmen hekimlerimiz ve sağlık çalışanları istenmeyen birçok hareket ve hakarete maruz kalmaktadır. Sağlık çalışanlarımız ve hekimlerimiz madden ve manen tükenmekte yok olmakta ve kelimenin tam manasıyla ölmektedir.

Bütün bunlara rağmen hekimlerimiz sağlık çalışanlarımızla birlikte toplumu doğru bilgilendirmekten, yönlendirmekten ve gerçekleri söylemekten bir an bile geri durmamaktadır. Bu olağan üstü koşullarda sağlık çalışanlarımızın ve hekimlerimizin sesinden ve uyarılarından rahatsız olmak, ülkemizde hekimlerin tek örgütlü sivil toplum kuruluşu olan Türk Tabipleri Birliği’ni hedef haline getirmek ve TTB yöneticilerinin cezalandırılmalarını istemek tarafımızca kabul edilemez bulunmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği, hekimlerin yasal ve demokratik temsilcileridir. TTB’nin yöneticileri demokratik yöntemlerle seçilirler ve hekimlerin hak ve taleplerini dile getirirler. Aynı zamanda toplum sağlığını korumak, toplumu doğru olarak bilinçlendirmek ve bilimsel verileri ortaya koymak TTB’nin temel sorumluluğudur. Ayrıca, tüm ülkemizi ilgilendiren, toplum sağlığını tehdit eden pandemi sürecinin yönetilmesinde de TTB temel bileşenlerden biridir veya öğle olmalıdır. Hekim olarak bizlerin, bizi temsil eden birliğimizden temel beklentilerimiz bunlardır. Beklentilerimizi dile getiren TTB’nin ve yöneticilerinin bu nedenlerle tehdit edilmeleri kabul edilebilir bir durum değildir.

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği olarak, meslek örgütümüz olan TTB’nin yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TKRCD daima bilimin ve mesleğimizin etik değerlerine daima sadıktır ve sadık kalacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…

 

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu

Telif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA