Türk Tabipleri Birliği (TTB) 13 Mart 2011 Ankara Mitingi
DUYURULAR

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 13 Mart 2011 Ankara Mitingi

Sayın Üyemiz,
 
Türk Tabipleri Birliği (TTB)  13 Mart 2011 Ankara Mitingi için tüm derneklere katılım davetinde bulunmuş ve derneklerden üyelerini bu konuda bilgilendirmelerini rica etmiştir.
 
Çağrı metnini (ek) aşağıda dikkatinize sunarız.
 
Saygılarımızla.
 
Prof. Dr. Adil Baykan
TKRCD Başkanı
 

 
Ek: TTB Çağrı metni:
 
Sayın Başkan,
 
            Bilindiği gibi gerek sağlık alanında gerekse özlük haklarımıza ilişkin ciddi saldırılara maruz kaldığımız bir süreç yaşanmaktadır. Öte yandan ülkemiz Haziran ayında gerçekleşecek genel seçimlere hazırlanmaktadır.
 
            17 Aralık 2010’da başlattığımız “Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı İyi Hekimlik-Nitelikli Sağlık Hizmeti Mücadele Kampanyası” kapsamında duyurusunu yaptığımız ve başta hekimler olmak üzere sağlık alanında örgütlü kamu çalışanları ve işçiler olmak üzere tüm sağlık emekçilerinin, sağlık hakkı savunucularının ve vatandaşların ortak katılımı ile gerçekleştireceğimiz 13 Mart 2011 Ankara Mitingi için geri sayım başladı. Seçim öncesi süreçte sağlıkla ve özlük haklarımızla ilgili sorunların ve taleplerimizin dile getirilebilmesi ve görünür kılınabilmesi için bu miting yaşamsal önem taşımaktadır.
 
            13 Mart Mitingini en geniş katılımla gerçekleştirebilmek için;
            1-Uzmanlık derneğinizin tüm üyelerini cep mesajı, e-posta gibi araçlarla tek tek mitinge davet etmeyi hedefleyen bir yol izlenmesi,
            2-Derneğinizin web sayfasından mitingin duyurulması,
            3-Uzmanlık öğrencilerinin mitinge davet edilmesi,
büyük önem taşımaktadır.
 
            Katılımınızla ve ortak çabalarımızla Ankara’yı beyaza boyayacak bir miting ve sağlık çalışanlarının güçlü ortak sesini duyurmayı hedefliyoruz. Dayanışmamız gücümüz olacaktır.
 
                                                                                  Saygılarımızla,
                                                                                  Prof.Dr. Feride Aksu Tanık
                                                                                  TTB Merkez Konseyi
                                                                                  Genel Sekreteri

Telif Hakkı © 2020 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA