Endoskopi İle İlgili TUK Kararı

Degerli uyemiz, 
TCD'nin yogun ugraslari neticesinde "Endoskopi Sertifikadyonu" surecinde asagida detaylari bulunan asama kaydedilmistir. 
TKRCD olarak tüm emegi gecenlere tesekkur ediyoruz.
TKRCD Yönetim Kurulu
 


4.3.2014 ve 1.4.2014 tarihlerinde toplanan "Endoskopist Sertifikasyon Kurulu"nun aldığı kararları değerlendirmek üzere, 7-8 Nisan 2014 tarihinde Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) toplantısı gerçekleştirildi ve endoskopi eğitimi ile ilgili kararlar alındı. Bu kararlarla ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.


ENDOSKOPİST SERTİFİKASYON EĞİTİMİ:
3 ay süreli ön-teorik eğitim (teorik eğitim eğitim merkezinde veya online-uzaktan verilebilir) yapılmalıdır; teorik eğitim sonunda bir sınav yapılır; sınavdan alınacak bir yeterlilik sonrası pratik eğitime başlanabilir. Pratik eğitim aşağıdaki işlem sayılarına ve hedeflerine ulaşmadan sonlanamaz; sayı ve hedeflere ulaşılsa bile 6 aydan önce sona eremez.


Not:
Endoskopi eğitimi almayan meslektaşlarımız için eğitim süresinin 6 ay pratik, 3 ay teorik olmasına ve bu eğitimlerin Bakanlık tarafından onaylanan "eğitim merkezlerimde" yapılmasına karar verilmiştir. Geleceğe dönük uzman olacak asistanlarımızın mağdur olmaması için, endoskopi eğitimi vermeyen eğitim kurumlarının, endoskopi eğitimini verebilecek koşulları oluşturmaları uygun olacaktır. Tüm eğitim kurumlarında olması gerektiği üzere, temel endoskopi eğitiminin verilebiliyor olması elimizi güçlendirecektir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Gastroenterogların "siz asistanlarınızı bile eğitmiyorsunuz" iddiaları geçersiz olacaktır.


İŞLEM SAYILARI:
Özefagogastroduodenoskopi: 200, Kolonoskopi: 200, Polipektomi: 15, Endoskopik varis tedavisi: 5 olarak belirlenmiştir.

Not: TCD’nin öngördüğü 3 aylık eğitim süresinin yeterli olması kabul edilmediği için, işlem sayıları da 6 aylık eğitim süresine uygun hale getirilmiştir.


EĞİTİM MERKEZİ NİTELİKLERİ:

 • Eğitim merkezleri yılın tüm iş günlerinde endoskopi yapılan ünitelere sahip olmalıdır. Acil endoskopi vakası kabul ediyor olmalıdır.
 • En az biri sürekli endoskopi ünitesinde bulunan, toplam en az 2 eğitici olmalıdır
 • Sertifikasyon öğrencisi başına merkezin yıllık üst endoskopi sayısı en az: 1000
 • Sertifikasyon öğrencisi başına merkezin yıllık kolonoskopi sayısı en az: 500 Merkezin üniteleri videoendoskopi niteliğinde olmalıdır.
 • Merkezde rapor ve görüntülerin dijital olarak depolanabildiği ve sorgulanabildiği bir arşiv olmalıdır.


Not: Eğitim merkezi olma özellikleri TCD bünyesinde bulunan en az 41 kurumumuz tarafından karşılanmaktadır. Bakanlığın "eğitim merkezi" akreditasyon müracaatları açıldığı zaman, kurumlarımızın bakanlığa başvurması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili bilgiler ve örnek başvuru belgeleri kurumlarımıza gönderilecektir. Bu konuda hassasiyet göstererek, koşulları sağlayan tüm kurumlarımızın "eğitim merkezi" onaylarını Bakanlıktan almaları çok önemlidir. Bakanlık nezninde derneğe bağlı endoskopi eğitim merkezlerimizin bu koşulları sağladığı bilinmektedir.


EĞİTİCİ NİTELİKLERİ

 • Gastroenteroloji, Çocuk Gastroenterolojisi, Gastroenteroloji Cerrahisi yan dallarından birinde eğitici olmak
 • Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi ana dallarından birinde uzmanlık eğitimi vermeye yetkili olup, endoskopist sertifikası sahibi olmak


Eğitim kurumlarımızda yıllardan beri endoskopik işlemleri yapan ve eğitim veren meslektaşlarımız bu belgeyi kolaylıkla alabilecektir. Derneğimizce verilen "Eğitici teşekkür belgesi" meslektaşlarımıza yardımcı olacaktır.


ENDOSKOPİK İŞLEM YAPABİLDİĞİNİ BEYAN EDENLERİN YETERLİ GÖRÜLME KRİTERLERİ:

 • Üniversite Hastaneleri veya Bakanlığa bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde genel cerrahi, iç hastalıkları ya da çocuk cerrahisi dallarında eğitici* niteliği olanlardan en az son 5 yıldan beri üst GİS veya alt GİS endoskopisi yapmış olduğunu ilgili kurum amirince (üniversite hastanelerinde dekan/ eğitim ve araştırma hastanelerinde başhekim) onaylı bir şekilde belgeleyenler.


*
eğitici

a.) 2547 sayılı Kanun çerçevesinde verilmiş profesör, doçent, yardımcı doçent unvanına sahip olup ayrıca ilgili dalda uzman olmak. (Yardımcı doçentlerin uzmanlık eğitimi verebilmeleri için bu kadrolarda bir yıl çalışmış olmaları şarttır.)

b.) Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ilgili dalda eğitim görevlisi veya başasistan olmak. (Başasistanların uzmanlık eğitimi verebilmeleri için bu kadrolarda bir yıl çalışmış olmaları şarttır.)


VEYA
 

 • Aşağıdaki şartların hepsini karşılayanlar;
 1. En az 3 ay süreyle bir Üniversite Hastanesi veya Bakanlığa bağlı bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde endoskopi eğitimi aldığını o kurumun mevcut yöneticisi (dekan / başhekim) tarafından onaylı bir şekilde belgelemek,
 2. Komisyonca belirlenecek merkez(ler)de verilecek 5 iş günü süreli bir teorik eğitime katılmak,
 3. Bir üst fıkrada tarif edilen eğitim öncesinde (pretest) ve sonrasında yapılacak yapılandırılmış teorik bir sınavdan (posttest) yeterlilik almak (posttestten100 üzerinden 70 puan),
 4. Üst GİS endoskopisi 200 adet (çocuk cerrahisi uzmanları için 100); Alt GİS endoskopisi 200 adet (çocuk cerrahisi uzmanları için 75) olmak üzere endoskopik işlem yapmış olduğunu, ilgili kurum yöneticisi tarafından onaylanmış olarak belgelemek.


Not: Eğitici konumunda olan meslektaşlarımız Bakanlıkça onaylı belgelerini alabileceklerdir. Yıllarca endoskopi eğitimine gitmek için yıllarca sıra bekleyen ve 3 aylık eğitimlerinin tamamlayarak belge alan meslektaşlarımızın mağdur olmaması için yaptığımız mücadele sonucu, bu belgeler Bakanlık tarafından onaylanacaktır. Bunun dışında asistanlık ve uzmanlık döneminde endoskopi eğitimi alarak, bu eğitimi bize belgelendiren meslektaşlarımıza verdiğimiz "onay belgeleri" de Bakanlıkça onaylanacaktır. Ekim 1012 tarihinden bu güne kadar 300 meslektaşımız endoskopi kurslarına gitmiş ve dernekten belgelerini almıştır. 300 meslektaşımızın da eğitim aldıklarını ve endoskopi yaptıklarını gösteren belgeleri onaylanmıştır. Şu anda kursa gitme gereksinimi olan 60 meslektaşımız vardır, bu karardan sonra endoskopi eğitimi Bakanlık tarafından organize edilecektir.


Endoskopi eğitimi veren kurumlarımızdan mezun olacak uzmanlarımızın durumu ile ilgili henüz bir karar verilmemekle birlikte, eğitim aldıklarını belgelemeleri "sertifika" almaları için yeterli olacaktır. Ancak özellikle "asistan karnelerinin" kontrol edilmesi gündemde olduğu için, bu konuda hassasiyetinizi rica ederiz.


Bu konuların görüşüldüğü "Endoskopist Sertifikasyon Kurulunda" eğitim süresi ve endoskopi sayıları ile ilgili, genel cerrahiyi temsilen katılan Prof. Dr. Sinan Ersin tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur. Ancak genel cerrahın olmadığı TUK’da kararlar alınmıştır.


Gastroenterolojinin "eğitimin 18 ay olması gerektiği" iddiası ve eğitime gidecek cerrahların sayısında kısıtlama istemesi karşısında, TUK’da alınan bu kararlar ve özellikle TCD’den verilen belgelerinin onaylanacak olması lehimize bir durumdur. Daha once ki duyurularımızda üzerinde hassasiyetle durduğumuz konularla ilgili olarak hukuki mücadelemiz devam edecektir. Derneğin açtığı davaya müdahil olarak katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. 

Telif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA