Eylül 2011, Volüm 21, Sayı 3

 1. Temel Konu - Güncelleme (Pruritus Ani (Anal kaşıntı))
 2. Özgün Araştırma Yazıları
  1.  The effect of Taurine on 2,4,6 trinitrobenzene sulfonic acid induced colitis
  2.  Pilonidal sinüs hastalığında komplikasyon ve nüks açısından hastaya ait faktörlerin incelenmesi
  3.  Rektumun Primer Malign Melanomu: 6 Olgunun Analizi Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi
 3. Özgün Olgu Sunumları
  1.  Olgu Sunumu: Nadir bir karın ağrısı ve anemi nedeni: Dev kolonik lipom
  2.  Hemodiyalize Bağımlı Hastalarda İzole Çekum Nekrozu: Üç Olgu Sunumu
  3.  Akut Appandisit Tablosunu Taklit Eden Çekum Divertikül Perforasyonu: İki Olgunun Sunumu
  4. Amyand fıtığında iki olgu.
  5. Dev Retrorektal Schwannoma Olgusunda Anjiyografik Embolizasyon ve Eksizyon
 4. Seçilmiş Özetler
  1. Kronik anal fissür tedavisinde topikal diltiazem krem ile Botulinum Toksin A’ nın karşılaştırılması: Çift-kör randomize klinik çalışma.
  2.  Laparoskopik ve açık kolorektal cerrahi sonrası venöz tromboembolizm riski: minimal invaziv yaklaşımın ek yararı var mı?
  3.  Küçük kolon poliplerinde polipektomi sonrası kanama oluşumunda soğuk ve sıcak snare polipektomi: prospektif, randomize çalışma
  4.  Divertikülitin yönetimi: Gastroenterologlar ve cerrahlar arasında yapılan anketin sonuçları
  5. Rektal kanserde genişletilmiş abdominoperineal rezeksiyona karşı standart abdominoperineal rezeksiyon – sistematik gözden geçirme
  6. Kolon ve rektal cerrahi sonrası loop ileostomi saptırma: Tek merkezin 944 hastadaki 5 yıllık deneyimi
  7. Rektum Kanseri Nedeniyle Kemoraradyoterapi Alan ve Tam Yanıt Veren Hastalarda Bekle ve Gör Yaklaşımı
  8. Cerrahi Alan Antisepsisinde Klorheksidin-Alkol ile Povidon Iodin KarşılaştırılmasıTelif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA