Genel Cerrahi Uzmanlarına Yönelik Burs

Sayın Meslektaşım,
 
Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği ile Nevin Baykent Sağlık ve Eğitim Vakfı arasında imzalanan bir protokol kapsamında, aşağıda ayrıntılı bilgisi sunulan Kolon ve Rektum Cerrahisi dalında bilgi ve becerisini yurtdışında önemli bir merkezi ziyaret ederek artırmak isteyen genel cerrahi uzmanlarına yönelik burs tahsis edilmiştir.
 
2013 yılı 4 ve 2014 yılı için 4 olmak üzere toplam 8 kişilik burs kontenjanı vardır.
 
Burs başvuruları 1 Mayıs 2013 tarihine kadar derneğimize yazılı olarak Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Lati Lokum sok. Alphan İş Hanı No. 3/2 Mecidiyeköy, İstanbul adresine yapılması gerekmektedir.
 
Bilgilerinizi en içten saygılarımızla rica ederiz.
 
Prof. Dr. Dursun Buğra
TKRCD Başkanı
 
 
Bursun amacı:
Nevin Baykent Sağlık ve Eğitim Vakfı – Kolon ve Rektum Cerrahi Bursu, Kolon ve Rektum Cerrahisi dalında, uzman seviyesinde, kendisini geliştirmek, bilimsel araştırmalara katılmak isteyen genel cerrahlara yurt dışında önemli merkezlerde çalışmalarda bulunmak üzere tahsis edilmiştir.
 
Burs:
Burslar 3 ay için aylık 1500$ (toplam 4500$) ve ulaşım giderini (gidiş dönüş yurt dışı uçak bileti) karşılamak şeklindedir.
 
 
 
Burs şartları:
I- Nevin Baykent Sağlık ve Eğitim Vakfı Burs Şartları:
 - TKRCD bursiyerin gideceği merkezi belirler veya bursiyer tarafından seçilmiş merkez TKRCD tarafından onaylanır.
 - Bursiyer üç aylık sürede her hangi bir kesinti-dönüş yapmayacak şekilde gittiği merkezde kalacağına dair (hayati durumlar-vefat, ağır hastalık, afetler vs.-dışında) beyan mektubu ve çalıştığı kamu kuruluşundan ilgili 3 aylık izin belgesini vakıf’a ve TKRCD’ye sunar.
 - Bursiyer çalıştığı yurtdışı kurum yöneticisinden çalışmaları hakkında bir belge alır ve bu belgeyi yurda dönüşte vakıf’a TKRCD’ye sunar.
 - Bursiyer yurda dönüşte elde ettiği kazanımları ve bunları nasıl değerlendireceğini bildiren bir rapor hazırlar. Bu raporu en geç bir ay içinde vakıf’a ve  TKRCD’ ye sunar.
 
II- TKRCD Burs Şartları: 
a. Ön Şartlar:
 - 40 yaşından küçük olmak
 - Kamu hastanesinde çalışıyor olmak
 - TKRCD üyesi olmak
 - Kolon ve Rektum Cerrahisine ilgi duymak, bu konuda çalışmış, bildiri ve yayınlar yapmış olmak
 - Yeterli yabancı dil bilgisine sahip olduğunu ulusal/uluslararası sınavlarla belgelemiş ve istendiğinde derneğin görevlendirdiği sınav komisyonu önünde kanıtlayabilecek durumda olmak
 
b. TKRCD’nin aday tercihinde öncelik sağlayacak şartlar:
 - "ECFMG" ya da “UEMS” Board sertifikası veya Avrupa ülkeleri için benzer sertifika sahibi olmak,
 - TCD Yeterlilik Belgesi almış olmak,
 - Türkiye’ye döndükten sonra akademik bir ortamda çalışarak kolorektal alanda bilimsel çalışmalar yapacak, hizmet üretecek ve asistan yetiştirecek potansiyeli olmak.

Telif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA