İnkontinens

İNKONTİNENS (BÜYÜK ABDEST TUTAMAMA)

İstemsiz, kontrol dışı gaz ve dışkı kaçırılmasına denir.

İnkontinans Nedenleri
En sık nedeni doğum esnasında anal kasların yırtılması veya kesilmesidir. Anal ameliyatlar veya travmatik yaralanma benzer şekilde anal sfinkterlerin zedelenmesine yol açabilir. Bazı kişilerde ise dışkı tutamama yaşlanma ile sfinkter kaslarının zayıflamasına bağlıdır.

İnkontinans Tanısı
Tanı için dikkatli bir şekilde hastanın şikayetleri ve tıbbı geçmişi dinlendikten sonar parmakla anal muayene yapılarak anal kanal kaslarının gücü ve düzensizlik olup, olmadığına bakılır. Ayrıca tanı için sıklıkla anal monometri ve anorektal ultrason kullanılır.
Anal manometri; küçük şişirilebilir bir balon ve basınç sensörlü bir kataterden oluşur. Anal kanaldan içeri sokularak anal kanal kaslarının gücünü ölçen bir cihazdır. Anorektalultrason; Anüsden içeri sokulan küçük bir cihaz yardımıyla ultrason dalgaları kullanılarak anal sfinkter kaslarının yapısı ve varsa hasarı anlamaya yarayan bir araçtır.

İnkontinensin Tedavisi
Diyet değişiklikleri bazen hafif derecede inkontinansı olan hastalarda faydalı olur. Acı ve yağlı gıdalardan uzak durulması inkontinensi azaltabilir.
Orta derecede şikayeti olan hastalar kabızlık yapan ilaçlarla tedavi edilebilir. Doktorunuzun önereceği basit kas egzersizleri orta şiddetteki inkontinenslerde faydalı olabilir. ‘Biofeedback’ olarak adlandırılan bir çeşit fizik tedavi anal kasların güçlendirilmesine yardımcı olabilir.
Anal sfinkter yaralanmalarında cerrahi onarım gerekir. Sinir veya sfinkter kası yaralanması olan kişilerde yapay sfinkter kullanılabilir. Sinir uyarılaması, sakral sinire elektriksel uyarı veren küçük bir cihazın yerleştirilmesiyle dışkılamanın kontrol edilmesi esasına dayanır. Bu yöntem anal kasların hasarlanmadığı ancak zayıfladığı durumlarda kullanılmaktadır.
Yukarıdaki seçeneklerin başarısız olduğu çok nadir durumlarda hastaların hayat kalitelerinin artması için kolostomi yapmak gerekebilir.
Telif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA