Kalın Barsak ve Rektum Polipleri

 
KALIN BAĞIRSAK POLİPLERİ (KOLON VE REKTUMUN POLİPLERİ)
 
Kalın bağırsak polipleri, bağırsakların iç tabakasını saran hücrelerden köken alan ve bağırsak boşluğuna doğru çıkıntı yaparak büyüyen anormal oluşumlardır. Bazı polipler bir sap kısmına sahipken, diğerleri geniş tabanlıdır. (Resim)
 
\"\"
 
Resim: Polipler bağırsak boşluğuna doğru çıkıntı yaparak büyüyen anormal oluşumlar olup saplı veya geniş tabanlı (sesil) olabilir.
 
Polipler erişkinlerde %15-20 civarında görülmekte olup kalın bağırsakların en sık görülen patolojileridir. Büyük bir kısmı kötü huylu değildir. Ancak polip-kanser gelişimi basamakları çok detaylı araştırılmış olup, bu ilişkiden dolayı görüldükleri durumda tedavi edilmelidirler.
 
Polipler kalın bağırsakların herhangi bir yerinde gelişebilmekle beraber en sık makata yakın kısımlarında (sigmoid kolon ve rektum) görülmektedir.
 
BELİRTİLERİ NELERDİR ?
 
Poliplerin çoğu belirti vermez ve genellikle kolonoskopi veya radyolojik incelemeler esnasında tesadüfen saptanır. Ancak bazı polipler rektal kanama, makatta sümüksü akıntı, bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler ve seyrek olarak da karın ağrısı gibi belirtilere neden olabilirler.
 
TANI NASIL KONULUR?
 
Polipler ya kolonoskopi esnasında veya kontrastlı röntgen filminde görülür.
 
Gaitada gizli kan tetkiki kalın bağırsak hastalıkları için önemli bir test olmakla beraber testin negatif olması polip olmadığı anlamına gelmez.
Bir polip görülmesi tüm kolonun incelenmesini gerektirir, çünkü başka poliplerin görülme olasılığı %30 oranındadır.
 
POLİPLER TEDAVİ EDİLMELİ MİDİR?
 
Tanı esnasında polibin kanser hücreleri içerip içermediği, kanser hücresi içermiyorsa daha sonra kanser gelişip gelişmeyeceği bilinmediği için karşılaşılan her polibin çıkartılması önerilmektedir. Kolonoskopi esnasında görülen polipleri çok büyük bir kısmı işlem esnasında çıkarılabilir. Küçük polipler ise işlem esnasında yakılarak yok edilebilirler. Büyük polip varlığında ise polibin çıkartılması için birden fazla seans gerekebilir. Büyüklüğü veya yerleşim yeri nedeni ile polip çıkartılamıyorsa ameliyat gerekebilir.
 
POLİPLER TEKRARLAYABİLİR Mİ?
 
Polip tam olarak çıkartılmışsa tekrar etmesi pek mümkün değildir. Ancak polip gelişmesi için gerekli olan genetik ve çevresel faktörler, kalın bağırsakların diğer kısımları üzerinde de aynı etkiyi gösterdiği için daha önce polibi olanların %30 kadarında başka bir alanda polip görülmektedir. Bu nedenle polibi olanlar hastalar belirli aralıklarla kontrol edilmelidir.
 
Telif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA