Kolon Rektum ve Anal Bölge Hastalıkları

1. Anatomi
Dursun Buğra

2. Kolon Fizyolojisi
Bülent Menteş, Oktay İrkörücü

3. Fizyolojik Tetler
Türker Bulut

4. Kolorektal Cerrahide Ameliyat Öncesi Hazırlık ve Derin Ven Trombozu Profilaksisi
Mehmet Tuğrul

5. Kolorektal Cerrahide Anestezi Teknikleri
Kamil Pembeci

6. Tanı Araçları Anamnez Fizik Muayene, Endoskopi Radyoloji, Dışkı Tetkiki
Mehmet Ayhan Kuzu

7. Endoskopi ve Cerrahi Öncesi Barsak Hazırlığı
Yılmaz Akgün

8. Kolorektal Cerrahide İlkeler İnsizyonlar, Anostomoz Teknikleri, Drenler
Tayfun Karahasanoğlu

9. Kolorektal Kanser Genetiği
Sümer Yamaner

10. Kolorektal Cerrahide Analjezi
Serdar Erdine

11. Çocukluk Çağı Kolon Rektum ve Anal Bölge Hastalıkları
Ergun Erdoğan

12. Hemoroidal Hastalık
Türker Bulut

13. Anal Stenoz
Tayfun Yücel

14. Anal Fissür
Necmettin Sökücü

15. Anorektal Abse ve Fistüller
Tarık Akçal

16. Pilonidal Hastalık
Mehmet Mihmanlı

17. Hidradenitis Süpürativa
Uğur Sungurtekin

18. Kondolima Akuminata
Dursun Buğra

19. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Güzin Özarmağan

20. Pruritus Ani
Osman Baran Tortum

21. Kabızlık
Adil Baykan

22. Soliter Rektal Ülser
Adil Baykan

23. Rektal Prolapsus
Derviş Şen

24. Rektosel
Yılmaz Büyükuncu

25. İrritabl Barsak Sendromu
Necla Osmanoğlu

26. Anal İnkontinens
Cem Terzi

27. Stoma İndikasyonları Yapılış Teknikleri, Apareyler, Bakım Komplikasyonlar
Emin Uğur Erkoçak, Ömer Alabaz, Ayişe Karadağ

28. Kolon-Rektum Travmaları
Cemalettin Ertekin

29. Kolon Volvulusları
Durkaya Ören

30. Kolonun Yalancı Tıkanıklığı (Ogilvie Sendromu)
Selçuk Atamanalp

31. Masif Alt Gastrointestinal Kanamalarda Yaklaşım Algoritması
Feridun Şirin

32. Kolon ve Rektum Polipleri ve Diğer Selim Tümörler
İhsan Taşçı

33. Familyal Adenomatöz Polipozis ve DesmoidTümör
Abdullah Zorluoğlu

34. Kolon Kanserinde Sınıflandırma
Ahmet Dobrucalı

35. Kolon Kanserinin Patolojik Özellikleri
Gülen Doğusoy

36. Kolon Kanserinde Klinik
Ahmet Nejat Özbal, Tayfun Karahasanoğlu

37. Kolon Kanserinin Küratif Cerrahi Tedavisi
Mehmet Ayhan Kuzu, Mehmet Ali Demirkıran

38. Kolon Kanserinde Laparoskopik Tedavi
Selman Sökmen

39. Kolon Kanserinde Tedavi Sonuçları
Ömer Alabaz

40. Tıkayıcı Kolon Kanserlerinde Yaklaşım
Halit Osmanoğlu, Murat Sözbilen

41. Kolon Kanserinde Diğer Tedaviler
Ahmet Nejat Özbal, Tayfun Karahasanoğlu

42. Rektum Kanseri
Dursun Buğra

43. Rektum Kanserinde Adjuvan Tedaviler
Sümer Yamaner

44. Anal Kanser ve Perianal Prekanseroz Hastalıklar
Ethem Geçim

45. Kolon ve Rektumun Habis Tümörlerinde Ameliyat Sonrası İzleme Protokolleri
Mustafa Korkut

46. Rektum Kanserinde Lokal Nüks Sorunu ve Tedavisi
Selman Sökmen

47. Kolorektal Kanserlerin Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım
Ahmet Çoker, Murat Zeytunlu

48. Peritoneal Karsinomatoz ve Diğer Uzak Metastazlar
Mehmet Füzün

49. İnflamatuar Barsak Hastalıkları Klinik, Tanı, Tıbbi ve Cerrahi Tedavi İndikasyonları
Güngör Boztaş

50. Ülseratif Kolit
İsmail Hamzaoğlu

51. Crohn Hastalığı
Ali Akyüz, Yılmaz Bilsel

52. Ülseratif Kolit Dışı Kolitler Psödomembranöz, Amibik, İskemik Radyasyona Bağlı
Nurdan Tözün, Rasim Gençosmanoğlu, Veysel Tahan, Aysun Bozbaş

53. Divertiküler Hastalık
Necmettin Sökücü

54. Kolon Endometrioz
Neşet Köksal

55. Rektorektal Tümörler
Rıfat Yalın

56. Psödomiksoma Peritonei
Faik Özçelik

57. Kolon Rektumun Vasküler Ektazileri
Zafer Malazgirt

58. Kolon ve Rektumun Adenokarsinom Dışı Habis Tümörleri
Faik Çelik

Telif Hakkı © 2021 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA