Kolon ve Rektum Kanserleri

İÇİNDEKİLER

1. Kolorektal Kanserler: Epidemiyoloji, Etiyolojide Rol Oynayan Etkenler, Tarama ve Kemoprevansiyon
Dr. Süphan ERTÜRK

2. Kolorektal Kanser Tedavisinde Tarihsel Perspektif
Dr. Ethem GEÇİM

3. Kolorektal Kanser Karşımıza Nasıl Çıkar? Semptomları, Süresi ve Yerleşim Yeri Hakkında Bilgiler
Dr. Sezai DEMİRBAŞ

4. Kolorektal Kanser Tanısında Radyolojik Bakış Açısı: Baryumlu İncelemeler
Dr. Uğur KORMAN

5. Kolorektal Kanserlerde Görüntüleme
Dr. Gündüz ÖĞÜT

6. Kolorektal Kanserlerde PET ve PET /BT Uygulamaları
Dr. Kerim SÖNMEZOĞLU

7. Kolorektal Kanser Patolojisi, Histopatolojik Rapor, Evreleme ve Prognostik Faktörler
Dr. Işınsu KUZU,
Dr. M. Ayhan KUZU

8. Kolorektal Kanserde Moleküler Genetik
Dr. Selman SÖKMEN

9. Kalıtsal Kolorektal Kanserler
Dr. Abdullah ZORLUOĞLU

10. HNPCC (Herediter Non Polipozis Kolorektal Kanser)
Dr. Abdullah ZORLUOĞLU

11. Kolorektal Polipler (Polipozis Dışı)
Dr. Sümer YAMANER

12. İ nflamatuar Barsak Hastalıklarında Kolorektal Kanser
Dr. Serdar YÜCEYAR

13. Kolorektal Kanserlerde “Hasta Bilgilendirilmesi ve Onam”
Dr. Ali Rıza TÜMER

14. A meliyat Öncesi Genel Değerlendirme, Barsak Hazırlığı, Antibiyotik Profilaksisi, Venöz Tromboemboli Profilaksisi
Dr. Ali AKYÜZ,
Dr. Emre BALIK

15. Kolon Kanseri Cerrahisi: Ameliyat Teknikleri
Dr. Tarık AKÇAL,
Dr. Süphan ERTÜRK

16. Hartmann Prosedürü
Dr. B. Bülent MENTEŞ

17. Laparoskopik Kolon Cerrahisi
Dr. Dursun BUĞRA

18. Kolon Kanserinde Özel Durumlar
Dr. Necmettin SÖKÜCÜ,
Dr. Emre BALIK

19. A pandiks Tümörleri
Dr. Necmettin SÖKÜCÜ,
Dr. Emre BALIK

20. Kolorektal Kansere Bağlı Peritoneal Karsinomatozis
Dr. Mehmet FÜZÜN,
Dr. Aras Emre CANDA

21. A meliyat Sonrası Bakım ve Erken Dönem Komplikasyonları
Dr. Mustafa ÖNCEL

22. N üks Kolon Kanserinde Tedavi
Dr. Tuncay YILMAZLAR,
Dr. Ersin ÖZTÜRK

23. Kolon Kanserinde Adjuvan/Neoadjuvan ve Metastazda Medikal Tedavi
Dr. Evin BÜYÜKÜNAL

24. R ektum Kanseri Tedavisinin Amaçları, Ameliyat Öncesi Değerlendirme ve Evreleme
Dr. Adil BAYKAN,
Dr. Sadık YILDIRIM

25. R ektum Kanseri: Radikal Cerrahinin İlkeleri
Dr. M. Ayhan KUZU,
Dr. Ahmet Keşşaf AŞLAR

26. A şağı Anterior Rezeksiyon
Dr. Cem TERZİ,
Dr. Aras Emre CANDA

27. Distal Rektum Kanserinde Sfinkter Koruyucu Cerrahi
Dr. Cem TERZİ,
Dr. Aras Emre CANDA Kolon ve Rektum Kanserleri ix

28. L okal İleri Rektum Kanserinde Tedavi
Dr. Cem TERZİ

29. A bdominoperineal Rezeksiyon
Dr. B. Bülent MENTEŞ,
Dr. Sezai LEVENTOĞLU

30. L okal Eksizyon ve Transanal Endoskopik Mikrocerrahi (TEM )
Dr. B. Bülent MENTEŞ,
Dr. Sezai LEVENTOĞLU

31. N eorezervuarlar
Dr. Sadettin ÇETİNER

32. R ektum Kanseri Cerrahi Tedavisinin Fonksiyonel Sonuçları
Dr. Sadettin ÇETİNER

33. R ektum Kanserinin Laparoskopik Tedavisi
Dr. Oktar ASOĞLU

34. N üks Rektum Kanserlerinde Tedavi
Dr. Ethem GEÇİM

35. Rektum Kanseri Tedavisinde Adjuvan Radyoterapi ve Kemoradyoterapi
Dr. Rachel COOPER,
Dr. Pervin HÜRMÜZ,
Dr. David Sebag-MONTEFIORE

36. Retrorektal Tümörler
Dr. B. Bülent MENTEŞ,
Dr. Sezai LEVENTOĞLU

37. Kolon ve Rektumun Adenokarsinom Dışı Tümörleri
Dr. Yılmaz BÜYÜKUNCU

38. Perianal ve Anal Kanal Kanserleri
Dr. Uğur SUNGURTEKİN

39. Kolorektal Cerrahide Komplikasyonlar ve Önlemleri
Dr. Ömer ALABAZ,
Dr. Cem PARSAK

40. İntestinal Stomalar
Dr. Ömer ALABAZ,
Dr. Tolga AKÇAM

41. Stomaterapi ve Stoma Bakım Hemşireliği
Dr. Ayişe KARADAĞ

42. Kolorektal Kanserde İzlem
Dr. Türker BULUT

43. Kolorektal Cerrahide Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Dr. Mehmet OĞUZ,
Dr. Sezai LEVENTOĞLU

44. Kolorektal Kanserlerde “Fast Track” Cerrahi
Dr. Levhi AKIN

45. Kolorektal Cerrahide Prognostik Faktör Olarak Cerrah
Dr. Feza REMZİ,
Dr. Ersin ÖZTÜRK

46. Kolorektal Kanserde Ağrı Sorunu
Dr. Serdar ERDİNE,
Dr. Selçuk DİNÇER

47. Kolorektal Kanserlerde Cinsellik ve Üreme
Dr. Deniz ŞELİMEN

48. Kolorektal Kanserli Hastaya Psikiyatrik ve Psikososyal Destek
Dr. Sedat ÖZKAN

İNDEKS
Telif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA