16. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi

  • 16 Mayıs 2017 Salı - 20 Mayıs 2017 Cumartesi

  • Regnum Carya Kongre Merkezi- Antalya

  • 1. Gün
  • 2. Gün
  • 3. Gün
  • 4. Gün

1. Gün 16 Mayıs 2017 Salı

14:00-16:00

TEMEL KONULAR - SELİM

Oturum Başkanları: Erdoğan Sözüer, Ediz Altınlı

14:00-14:12

14:36-14:48

14:48-15:00

15:00-15:12

15:12-15:24

15:24-15:36

15:36-15:48

15:48-16:00

16:30-18:30

TEMEL KONULAR - HABİS

Oturum Başkanları: Alp Gürkan, Ayça Fatma Gültekin

16:30-16:42

16:42-16:54

16:54-17:06

17:18-17:30

17:42-17:54

17:54-18:30

18:30-19:00

18:30-19:00

2. Gün 17 Mayıs 2017 Çarşamba

 

08:00 - 09:30

Panel: Kolon Kanseri

Oturum Başkanları: Mehmet Füzün, Abdullah Zorluoğlu

08:00-08:15
08:15-08:30
08:30-08:45
08:45-09:00
09:00-09:10

SS 001 Kolorektal Kanserlerde Yeterli Lenf Nodu Sayısı İçin Çıkarılacak Kolon-Rektum Segmentinin Belirli Bir Uzunluğu Olmalı mı? Retrospektif Çok Merkezli Bir Çalışma

Orhan Üreyen, Fazıl Sağlam, Atahan Acar, İlker Kızıloğlu, Ali Alemdar, Murat Kemal Atahan, Emrah Dadalı, Cemal Ulusoy, Serkan Karaisli, Can Aydın, Enver İlhan, Hakan Güven

09:10 - 09:20

SS 002 Kolorektal Kanserde Yeni Nesil Sekanslamayla (NGS) Yapılan Moleküler Genetik Tetkiklerin Klinikopatolojik Bulgularla İlişkisi

Ahmet Rencüzoğulları, Atıl Bişgin, Kıvılcım Eren Erdoğan, Figen Doran, Orçun Yalav, İbrahim Boga, Özge Sönmezler, İsmail Cem Eray, Ömer Alabaz

09:20-09:30
09:30-10:00

Konferans

Oturum Başkanı: Selman Sökmen

10:30-11:00

Konferans

Oturum Başkanı: Kemal Alemdaroğlu

11:00-12:00

Konferans

Oturum Başkanı: Kemal Alemdaroğlu

11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
12:00-12:30

Uydu Sempozyumu

14:45-15:30

Sözel Bildiri Oturumu 4 (Çeşitli)

Oturum Başkanları: Cüneyt Kayaalp, Tayfun Yücel

16:00-16:30

Konferans

Oturum Başkanı: Cem Terzi

17.00 - 18.30

Uydu Sempozyumu

Oturum Başkanı: İ. Ethem Geçim

GASTROİNTESTİNAL CERRAHİDE PERMACOL KULLANIMI

17.00 - 18.30

TARTIŞMALI VİDEO PANEL: HEMOROİD HASTALIĞI

Oturum Başkanları: M. Ayhan Kuzu, Tahsin Çolak

Tartışmacılar: Tunç Yaltı, Tugan Tezcaner, Hedef Özgün, Erhan Uncu, Sezai Leventoğlu, Abdullah Zorluoğlu, Cem Terzi, Türker Bulut, Bülent Menteş, Bülent Erkek

17.10 - 17.15
18.00 - 18.30

Tartışmacılar: Abdullah Zorluoğlu, Cem Terzi, Türker Bulut, Bülent Menteş, Bülent Erkek, Tunç Yaltı, Tugan Tezcaner, Hedef Özgün, Erhan Uncu, Sezai Leventoğlu, A. Keşşaf Aşlar

3. Gün 18 Mayıs 2017 Perşembe

08:00-09:30

PANEL: REKTUM KANSERİ

Oturum Başkanları: Adil Baykan, Yılmaz Büyükuncu

08:15-08:30
08:30-08:45
09:00-09:10

SS 003 Abdominoperineal Rezeksiyon Uygulanan Distal Rektum Kanserlerinde Konvansiyonel ile Ekstralevator Tekniklerin Sağkalım Analizi

Emre Sivrikoz, Cemal Ulusoy, Fazıl Sağlam, Sedat Kamalı, Ali Alemdar, Giray Yavuz, Yavuz Eryavuz, Hakan Güven

09:10-09:20

SS 004 Lokal İleri Evre Rektum Tümörlerinde, Neoadjuvan Kemoradyoterapi Sonrası Elde Edilen Regresyonun Derecelendirilmesi Uzun Dönem Takip Sonuçlarını Etkiliyor mu?

Adem Bayraktar, Cemil Burak Kulle, Emre Sivrikoz, Metin Keskin, Gülçin Yeğen, Emre Balık, Dursun Buğra, Yılmaz Büyükuncu, Türker Bulut

09:20-09:30
09:30-10:00

ANI KONFERANSI: YUSUF GÖKŞEN ANISINA

Oturum Başkanı: Necmettin Sökücü

10:30-11:00

UYDU SEMPOZYUMU

11:00-12:00

PANEL: KOLOREKTAL CERRAHİDE YENİ TEKNOLOJİLER

Oturum Başkanları: Ahmet Özbal, Tuncay Yılmazlar

11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
12:00-12:30

UYDU SEMPOZYUMU

Oturum Başkanı: Uğur Sungurtekin

13:30-14:00

KONFERANS

Oturum Başkanı: İ. Ethem Geçim

14:00-15:00

OLGU TARTIŞMALI PANEL

Oturum Başkanları: Selman Sökmen, Ersin Öztürk

Tartışmacılar: Erman Aytaç, Cem Kaan Parsak, Feza Karakayalı, İ. Ethem Geçim, Nahit Çakar

Konular: Sarkopeni, Mikrobiatanın Rolü, İntestinal Yetmezlik, Kompleks Enterokütan - Enteroatmosferik Fistüller

16:00-16:30

UYDU SEMPOZYUMU

Oturum Başkanı: Selman Sökmen

16:30-17:45

PANEL: KOLOREKTAL KANSERDE UZAK ORGAN METASTAZ CERRAHİSİ

Oturum Başkanları: Tayfun Karahasanoğlu, Mustafa Öncel

17:30-17:45
18:15-19:00

Moderatörler: Emre Balık, İlker Sücüllü, Cem Balcı

21:00-22:00

SÖYLEŞİ

Oturum Başkanı: Sümer Yamaner

4. Gün 19 Mayıs 2017 Cuma

08:00-09:30

VİDEO PANEL: REKTUM KANSERİ

Oturum Başkanları: Dursun Buğra, Emre Balık

08:15-08:30
08:30-08:45
09:30-10:00

KONFERANS

Oturum Başkanı: Haldun Gündoğdu

10:30-12:00

PANEL

Tartışmacılar: Ersin Öztürk, Sezai Leventoğlu, Bülent Erkek, Emre Balık, Feza Karakayalı, Ayça Fatma Gültekin, Aras Emre Canda, Erhan Akgün, Nahit Çakar

Konular: Karın İçi ve Pelvik Sepsis, Kaçak Testi ve İntraoperatif Kaçak, Presakral Kanama / Büyük Damar Yaralanmaları, İyileşmeyen Perine Yarası, Koloanal Anastomozda Ayrışma, Yetişmeyen Poş ya da Kolon, Açık Karın, Ameliyat Sonrası İleus, Enteroatmosferik - Enterokutanöz Fistüller, Total Mezorektal Eksizyon Standardizasyonu

12:00-12:30

KONFERANS

Oturum Başkanı: Levhi Akın

13:30-14:00

KONFERANS

Oturum Başkanı: İsmail Hamzaoğlu

14:00-15:30

PANEL: İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIĞINDA GÜNCELLEME

Oturum Başkanları: Ali Akyüz, Sezai Demirbaş

14:00-14:15
14:30-14:45
15:15-15:25

SS 005 Crohn Hastalığı’nda cerrahi sonuçlara etki eden faktörler: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Deneyimi

Metin Keskin, Cemil Burak Kulle, Aziz Bora Karip, Recep Erçin Sönmez, Emre Balık, Ali Akyüz, Necmettin Sökücü, Yılmaz Büyükuncu, Türker Mehmet Bulut

16:00-16:30

KONFERANS

Oturum Başkanı: Tahsin Çolak

16:30-18:30

PANEL: SELİM ANOREKTAL HASTALIKLAR

Oturum Başkanları: Bülent Menteş, Serdar Yüceyar

Günlük pratiğimizin büyük bir bölümünü oluşturan selim anorektal hastalıkların hemen her çeşidi ile ilgili güncel bilgilerin katılımcılarla paylaşılması ve tartışılması amaçlanmaktadır.
17:10-17:20
17:20-17:30
18:00-18:10
Telif Hakkı © 2020 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA