17. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi

 • 09 Nisan 2019 Salı - 12 Nisan 2019 Cuma

 • Regnum Carya Kongre Merkezi - Antalya

 • 1. Gün
 • 2. Gün
 • 3. Gün
 • 4. Gün

1. Gün 09 Nisan 2019 Salı

PANEL

KOLOREKTAL CERRAHİDE AZ BİLİNENLER - SELİM

Bu panelde pratik hayatta çok rastlanmayan ancak rastlandığında cerrahları zorlayan selim hastalıklarla ilgili konulara yer verilmiştir. Konusunda uzman kişilerin güncel veriler ışığında pratik hayatta cerrahlara yardımcı olmak üzere hazırladığı sunularla bu az rastlanan durumlar irdelenecektir. Panel sonundaki tartışma bölümünde konulara ilişkin akılda kalanların tartışması yapılacaktır.

Öğrenim Hedefleri:

 • Crohn hastalığında cerrahi remisyon sonrası profilaksi, remisyon sağlanamadığı durumlarda medikal tedavinin önemli noktaları.
 • Az rastlanan anovajinal fistül, poşit, “cuffit” gibi durumlara yol açan nedenler ve bunların tedavisinde uygulanması gereken medikal, cerrahi ve palyatif yöntemler.
 • Anal fissür tedavisinde cerrahinin yeri, kas spazmını çözen topikal ajanlar ve botoks uygulamalarının etkinliği, endikasyonları ve klinik sonuçlarının karşılaştırılması.
 • Anal pruritise yol açan durumlar ve bunların tedavileri, pruritise yönelik rahatlatıcı tedaviler.
 • IBH’da dizplazi gelişmesi durumunda izlenecek yöntem ne olmalıdır, endoskopik yöntemler yeterli midir? Cerrahi seçilecek olursa kime, nasıl bir cerrahi tedavi planlanmalıdır?
 • Temel olarak bir cilt hastalığı olan hidradenitis süppürativanın perianal bölgede görülen formlarında ayırıcı tanısı ve tedavi algoritması.
 • Intrapelvik endometriozis belirtileri nelerdir? Tanı nasıl konur? Cerrahi tedavisinde kolorektal cerrahi açısından dikkat edilmesi gereken önemli hususlar nelerdir?

Oturum Başkanları: Bilgi Baca, Ömer Topçu

PANEL

KOLOREKTAL CERRAHİDE AZ BİLİNENLER – MALİGN

Bu panelde pratik hayatta çok rastlanmayan ancak rastlandığında cerrahları zorlayan malign hastalıklarla ilgili konulara yer verilmiştir. Konusunda uzman kişilerin güncel veriler ışığında pratik hayatta cerrahlara yardımcı olmak üzere hazırladığı sunularla bu az rastlanan durumlar irdelenecektir. Panel sonundaki tartışma bölümünde konulara ilişkin akılda kalanların tartışması yapılacaktır.

Öğrenim Hedefleri:

 • Standart bir kolon-rektum rezeksiyon spesimeni nasıl incelenmelidir? Raporda neler olmalıdır, bu bulgular nasıl yorumlanmalıdır?
 • Rektumda görülen NET, GIST, lenfoma ve melanom gibi nadir durumlarda tedavi algoritması.
 • J poş veya perianal fistül zemininde displazi/kanser gelişmesi ihtimali nedir? Kimlerde beklenmelidir? Displazi veya kanser gelişmesi durumunda nasıl bir tedavi gibi planlanmalıdır?
 • Sigmod kolon kanserini diğer kolon segmentlerinde görülen kanserlerden farklı kılan özellikler nelerdir? Her hastada aynı standart teknik tercih edilmeli midir? Farklı teknikler kullanılabilir mi?
 • İleri evre hastalıkta cerrahi tedavinin yeri ve zamanlaması
 • Maligniteye bağlı gelişen kolon obstrüksiyonu ve perforasyonu tedavisi nasıl olmalıdır?

Oturum Başkanları: Ersin Öztürk, Yunus Emre Altuntaş

KONFERANS

Oturum Başkanı: Uğur Sungurtekin

AÇILIŞ TÖRENİ

2. Gün 10 Nisan 2019 Çarşamba

PANEL

KOLON KANSERİ TEDAVİSİNDE SONA GELİNDİ Mİ?

Kolon kanseri gerek dünyada gerek ülkemizde en sık görülen kanserlerindir. Bu nedenle genel cerrahi pratiğinde iyi bilinmesi, tedavisi konusundaki gelişmelerin takip edilmesi önemlidir. Son yıllarda rektum kanseri cerrahisindeki benzer prensiplerin kolon kanseri cerrahisine uyarlanması ile birlikte gündeme gelen komplet mezokolik eksizyon tekniğinin cerrahlar arasında yaygınlaşması, tanınması, bilinmesi önemlidir.

Öğrenim Hedefleri:

Bu oturumun sonunda katılımcılar erken evre kolon kanserinin yönetimi, kolon kanseri cerrahisinde komplet mezokolik eksizyon kavramı, bilimsel arenadaki durumu, optimal kolon cerrahisinin temel noktaları hakkında bilgi sahibi olacaktır. Neoadjuvan kemoterapinin rolü, yeri, rekürren vakalarda rolü tartışılacaktır. Oturum sonunda olgu bazlı tartışma ile teorik bilgilerin pratik hayattaki karşılıkları irdelenecektir.

Oturum Başkanları: Mustafa Öncel, Celalettin Vatansev

KONFERANS

Peritoneal karsinomatoz konusunda önemli bir otör olan konuğumuzdan peritoneal karsinomatoz ve tedavisinin geçmiş, günümüz ve gelecekteki tedavi seçeneklerini içeren bir konferans dinleyeceğiz.

Oturum Başkanları: Selman Sökmen, Acar Aren

KONFERANS

Kolorektal kansere bağlı gelişen peritoneal karsinomatoz tedavisinde hangi durumlarda ve hangi hastalar bu tedavi uygulaması için adaydır konusu irdelenecektir. Bu oturum sonunda kolorektal kansere bağlı peritoneal karsinomatoz gelişme ihtimali, peritoneal karsinomatoz gelişimini kolaylaştıran etmenler, tanı ve tedavi seçenekleri sitoredüktif cerrahi ve HİPEK uygulamaları, kullanılacak ilaçlar ve farklı yöntemler konusunda bilgi sahibi olmanız hedeflenmiştir.

Oturum Başkanları: Mehmet Füzün, Musa Akoğlu

VİDEO PANEL

MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ POTPURİ

Bu görsel bir panel olup konuşmacılar tamamen video temelli sunumlarla pratik hayattaki uygulamalarını ve tecrübelerini dinleyicilere aktaracaklardır.

Öğrenim Hedefleri:

Komplet mezokolik eksizyon, total mezorektal eksizyon, transvers kolon cerrahisi ve poş cerrahi tekniğinin minimal invaziv cerrahi yöntemiyle nasıl yapılacağı, püf noktaları, pratik hayatta birbirlerine olan avantaj ve dezavantajları irdelenerek katılımcılara sunulacaktır.

Oturum Başkanları: Abdullah Zorluoğlu, Alp Gürkan

UYDU SEMPOZYUMU

ATAK CERRAHİ

PANEL

PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ KLİNİĞİNDEN BİRİSİ AMELİYATHANEYE GELSE NE İYİ OLUR!

Kolorektal cerrahide rekonstrüksiyon cerrahi işlemlerin temel taşlarındandır. Ancak ülkemizde cerrahi eğitimi esnasında bu konuda alınan eğitim çoğu zaman yeterli değildir. Bu panelde özellikle plastik ve rekonstrüktif cerrahi öğretim üyelerince cerrahların en çok ihtiyaç duyduğu alanlarda, güncel bilgiler ve pratik uygulama esasları içeren sunumlarla pratik hayatta karşılaşılan sorunların nası çözümlenebileceği konusunda bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.

Öğrenme Hedefleri:

Perianal hastalıkların cerrahi rekonstrüksiyonunda kullanılabilecek flepler ve uygulama teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak, açık karın ve enteroatmosferik fistül tedavisinde rekonstrüksiyon yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak, bu amaçla kullanılan endüstriyel ürünler hakkında bilgi sahibi olmak.

Oturum Başkanları: Tuncay Yılmazlar, Adnan Menderes

KONFERANS

Pelvik anatomi deneyimli cerrahları dahi zorlayan bir konudur. Özellikle rektal kanser cerrahisinin onkolojik prensiplere uygun yapılabilmesi için pelvis anatomisinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu oturumda pelvik anatomiyi özellikle kanser yayılım mekanizmaları ve cerrahi prensipler penceresinden dinleyeceğiz.

Oturum Başkanları: Ayhan Kuzu, Orhan Kozak

KONFERANS

Divertiküler hastalık son yıllarda daha sık görülen bir durum olmakla birlikte tedavisinde cerrahi rezeksiyonun yeri her geçen gün azalmaktadır. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar farklı teknikler konusunda kafa karıştıran bulgularla dolu olup literatürde komplike hastalığın tedavisinde bir fikir birliği sağlanamamıştır. Bu konferansta literatür verileri eşliğinde divertiküler hastalığın tedavisinde son gelişmeler aktarılcaktır.

Öğrenim Hedefleri:

Divertiküler hastalığın patofizyolojisi, tedavisinde konservatif yöntemlerin yeri ve etkinliği, komplike hastalığın cerrahi tedavi endikasyonları ve cerrahi teknikler hakkında bilgi sahibi olmak.

Oturum Başkanları: Kemal Alemdaroğlu, Erhan Akgün

UYDU SEMPOZYUMU

ABDİ İBRAHİM

TARTIŞMALI VİDEO PANEL

HEMOROİDAL HASTALIK

Her cerrahın günlük pratiğinde sık karşılaştığı bir sorun olan hemoroid hastalığının tanı ve tedavisine yönelik yaklaşımların çok kısa ve kompakt sunumlarla ortaya konulmasından sonra gerçek olgular üzerinden tartışılarak katılımcıya güncel bilgilerin aktarılması planlanmıştır.

Öğrenim Hedefleri:

Hemoroid hastalığın medikal tedavisi konusunda son gelişmelerin aktarılması, ofis prosedürlerinin teknik ayrıntıları ve etkinliklerinin değerlendirilmesi, hemoroidal arter ligasyonu ve mukopeksi tekniğinin tanıtılması ve literatürdeki yeri, stapler rektopeksi tekniğinin ayrıntıları ve güncel durumu, hemoroidektomi teknikleri ve ne zaman hangi tekniğin kime uygulanacağı, acil durumlarda tedavi algoritması, gebelik, laktasyon, immunsupresyon durumlarında yaklaşım ve tedavi seçeneklerinin bilinmesi, hemoroidektomi sonrası görülebilen anal darlığın engellenmesi için gerekli tedbirler ve oluşması durumunda tedavi yaklaşımları konusunda bilgi sahibi olmak.

Oturum Başkanları: Bülent Menteş, Sezai Leventoğlu

3. Gün 11 Nisan 2019 Perşembe

PANEL

REKTUM KANSERİ TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIK NE ANLAMA GELİYOR?

Günümüzde rektum kanserinin tedavisinden değil yönetiminden söz edilmesi daha doğru olur, Çünkü günümüzde hastalığın tedavisi artık sadece ameliyatla başlamıyor veya bitmiyor. Neoadjuvan tedavinin uygulanması günümüzde rektum kanseri tedavisinin başarı oranını belirgin olarak artırmıştır. Diğer taraftan neoadjuvan tedavi sonrası tam yanıt elde edilmesi durumunda ameliyat seçeneğinin tamamen ortadan kalkması seçeneği bile günümüzde sorgulanır hale gelmiştir.

Öğrenim Hedefleri:

Erken evre rektum kanseri ne demektir ve erken evre kanserinde tedavi elimizde hangi seçenekler vardır konusunun tedavi algoritması sunularak tartışılması, yeni neoadjuvan tedavi protokollerinin iredelenmesi, ameliyat öncesi kısa ve uzun dönem radyoterapi ek olarak kemoterapi endikasyonlarının sunulması, yeni bir modalite olan total neoadjuvan terapinin kanıta dayalı tıp açısından durumu, klinik tam yanıt durumunda başvurulabilecek seçenekler, bunların karşılaştırmalı değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

Oturum Başkanları: Adil Baykan, Feza Karakayalı

KONFERANS

Pelvik cerrahin esnasında bizi yanlış yollara sürükleyebilecek tuzakların ve bunlardan nasıl kaçınabileceğinin öğrenilmesinin hedeflendiği bu konferans dünyada rektum cerrahisi konusunda yaşayan bir efsane tarafından bizlere sunulacaktır.

Oturum Başkanları: Feza Remzi, Selman Sökmen

KONFERANS

Yeni ve güncel bir konu olan cerrahi öncesi immün optimizasyon, soğuk/sıcak tümör kavramı, bu konuda yapılabilecekler ve bu uygulamaların cerrahi hayatımıza katkıları bu oturumda tartışılacaktır.

Oturum Başkanları: Ali Akyüz, Türker Bulut

PANEL

KOLOREKTAL CERRAHİDE YENİ KONULAR

Bu panelde kolorektal cerrahi alanında son yıllarda ön plana çıkan ve pratik hayatta az bilgi sahibi olunan konular hakkında uzmanları tarafından güncel veriler ışığında tanımlayıcı bilgiler verilecek ve tedavi seçenekleri sunulacaktır.

Öğrenim Hedefleri:

Omentum anatomisi, lenfatik drenajı, kolorektal kanser fizyopatolojisindeki rolü ve tedavi açısından önemi.

Retroperitoneumun anatomik ve fizyolojik açıdan önemi, kanser yayılma mekanizmaları içindeki rolü ve kolorektal kanser cerrahisinde retorperitonuma cerrahi yaklaşım teknikleri hakkında bilgi sahibi olunması. Apendiks tümörlerinde sınıflama ve ne zaman sınırlı cerrahi ne zaman agresif cerrahi gerektiğinin bilinmesi, HİPEK eklenmesi gerek durumların irdelenmesi

Oturum Başkanları: Sümer Yamaner, Orhan Kozak

PANEL

ZOR OLGULARDA HASTA YÖNETİMİ

Cerrahide ve kolorektal cerrahide zor olguların yönetimi oldukça zorludur. Pratik hayatta zorlu olguların bakımı ve beslenme tedavilerinin düzenlenmesi cerrahların kontrolünde gerçekleşmektedir. Bu sempozyumda zorlu olgularda karşılaşılan cerrahi, metabolik ve enfeksiyöz komplikasyonlar, tedaviyi zorlaştıran etmenler tartışılması, gerek cerrahi gerek medikal tedavi ipuçları verilmesi, beslenme tedavisinin öneminin vurgulanması ve beslenme tedavisi düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususların bilinmesi amaçlanmıştır.

Oturum Başkanı: Uğur Sungurtekin Tartışmacılar: Cem Kaan Parsak, İlker Sücüllü, Ersin Öztürk, İsmail Cem Eray

KONFERANS

Yapay zeka hayatımızın bir çok alanında devreye girmeye başladı. Özellikle iş hayatında insan hatasını azaltarak verimli ve etkin sonuç almak için yapay zekadan faydalanabilmek için araştırmalar, çalışmalar bir süredir hızla devam etmekte. Teknolojik gelişmelerin çokça kullanıldığı tıp dünyasında da yapay zeka kullanımının yaygınlaşması kaçınılmazdır. Hali hazırda bir çok tıbbi uygulamada yapay zeka kullanılmaya başlanmıştır. Yapay zekanın kolorektal cerrahide kullanım alanları, faydaları, verimliliği, sınırları ve gelecekten beklentiler bu ilgi çekici oturumda dünya çapında tanınan bir konuşmacı tarafından bizlere aktarılacaktır.

Oturum Başkanları: Yılmaz Büyükuncu, Tayfun Karahasanoğlu

PANEL

KOLOREKTAL CERRAHİDE MİKROBİOM YANIMIZDA MI - KARŞIMIZDA MI?

Mikrobiata son yılların popüler konulardan biridir. Kolonun normal fizyolojik işleyişi ve hastalıkların patogenezinde önemli rolü olduğu düşünülmektedir. Bu panelde kanser ve inflamatuar barsak hastalıklarında mikrobiatanın rolü ve hastaların tedavisinde bize nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda bilgi verilecektir.

Oturum Başkanları: Tahsin Çolak, Hasan Bektaş

UYDU SEMPOZYUMU

CORDAMED

KONFERANS

Tümör tomurcuklanması (budding) önemli bir prognostik belirteç olarak son yıllarda karşımıza çıkmaktadır. Bu oturumda tümör tomurcuklanmasının ne demek olduğu, nasıl meydana geldiği, olmasının ne demek olduğu anlatılacak, pratik hayatta bu bilgilerin nasıl kullanılabileceği bizlere aktarılacaktır.

Oturum Başkanları: İ. Ethem Geçim, Erman Aytaç

PANEL

ÇOCUK CERRAHİSİ VE KOLOREKTAL CERRAHİ ORTAK PANELİ

Çocuk Cerrahisi ve Genel Cerrahi disiplinlerinin ortak bir çok noktası olmasına rağmen pratik hayatta birbirlerinin ne yaptıkları konusunda sadece yüzeysel bilgiye sahiptirler. Bu ortak yapılacak panelle iki disiplin arasında ortak bir alan oluşturmak ve çocuk çağında başlayıp erişkin hayatta devam eden Hirschsprung gibi, kolon anomalileri ile sureden bazı konjenital malformasyonların cerrahi tedavi ve takibi konusunda bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Öğrenim Hedefleri: Hirschsprung hastalığının çocuk ve erişkin formları hakkında bilgi sahibi olmak, tedavi süreçlerini bilmek. Erişkin çağına kadar gelebilen kolon ve rektumu ilgilendiren konjenital malformasyonlar konusunda bilgilerimizi yenilemek ve tedavileri konusunda bilgi sahibi olmak. Polipozis kolinin konjenital formunun erişkinde görülen polipozis sendromları ile ilişkisini ve farklarını bilmek, tedavisinin nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda fikir edinmek. İBH’ların çocukluk formlarındaki tedaviyi, erişkinliğe geçtiklerinde tedavinin nasıl idame ettirileceği konusunda bilgi sahibi olmak.

Oturum Başkanları: İsmail Hamzaoğlu, Orkan Ergün

KONFERANS

Cerrahi hastalarda gereksiz mortaliteyi önelemek ve daha iyi klinik sonuçlar elde etmek maksadıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “Güvenli Cerrahi Hayat Kurtarır” programını başlattı. Bu program da tüm dünyada cerrahi mortalite ve morbiditeyi belirgin olarak azalttığı belirtilen DSÖ Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’nin oluşmasına vesile oldu. Bunu benzer başka kontrol listeleri takip etti. Ancak bu listelerini karşıtı yazılar da yayımlandı. Bu konferansın amacı dünya literatüründe bu tür listeler ile ilgili çalışmaları gözden geçirmek ve pratik hayatta yararlılıkları konusunda uzman görüşünü özetlemektir.

Oturum Başkanları: Necmettin Sökücü, Ahmet Rencüzoğulları

BİLGİ YARIŞMASI

IPAD ÖDÜLLÜ BİLGİ YARIŞMASI

Ödül TKRCD tarafından verilecektir.

Moderatörler: Emre Balık, Sezai Leventoğlu

SÖYLEŞİ

4. Gün 12 Nisan 2019 Cuma

PANEL

REKTUM KANSERİ CERRAHİSİ: HANGİ YÖNTEM DAHA İYİDİR?

Rektum kanseri cerrahisinde son yıllarda miminal invaziv teknikler daha yaygın olarak kullanılmakla birlikte günümüzde en yaygın uygulanan ameliyat biçimi açık cerrahidir. Laparoskopik teknikte pelvise yaklaşımın zor olması, kolorektal cerrahide rutin uygulamada laparoskopik kolon cerrahisi uygulayan çoğu cerrahın bile rektumda laparoskopik uygulama için farklı düşünmesine neden olmaktadır. Robotik cerrahinin gelecekte bu dezavantajı kapatabileceği öngörülmekte ise de bu noktada maliyetlerin yükselmesi devreye girmektedir. Bu oturumda katılımcılar, laparoskopik, robotik, Transanal ve açık teknikle rektum rezeksiyonlarının teknik olarak önemli püf noktalarını, avantaj ve dezavantajlarını dinleyecek, konu hakkında pratik bilgilere sahip olacaklar, dünya ve ülkemizdeki konuyla ilgili son gelişmeleri öğreneceklerdir. Son olarak neoadjuvan tedavilere yanıt oranlarının farklı tedavi şemaları kullanımı ile artması sonucu cerrahi dışı yöntemlerin sonuçlarının cerrahi tedaviye alternatif olup olamayacağı hakkında kanıta dayalı tıp verileri ışığında bilgi sahibi olacaklardır.

Oturum Başkanları: Dursun Buğra, Emre Balık

KONFERANS

Hastaların ameliyat sonrası normal günlük yaşamlarına hızlı ve etkin bir şekilde dönmelerini amaçlayan ERAS protokolleri son zamanlarda oldukça popüler hale gelmiştir. Ancak ülkemizde merkezler arasındaki uygulama farklılıkları, ülkemiz koşulları ile bazı ERAS protokollerini uygulamadaki güçlükler sağlık sağlayıcılar arasında yaygın olarak kullanılması konusunda engel olmuştur.

Öğrenim Hedefleri: ERAS protokolleri konusunda bilgi sahibi olunması, kanıta dayalı tıp açısından irdelenmesi, protokollerin ülkemizde uygulanma durumu ve ülkemiz koşulları çerçevesinde protokollerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Oturum Başkanları: Tarık Akçal, Mustafa Korkut

PANEL

FELAKET SENARYOLARI - OLGULAR EŞLİĞİNDE TARTIŞMA

Öğrenim Hedefleri: Her kolorektal cerrahın rüyalarına giren, uykularını kaçıran korkutucu komplikasyonlardan korunma ve tedavi yaklaşımları bu oturumda ortaya konulacak ve konu eğitici olgu örnekleri eşliğinde tartışılacaktır.

Oturum Başkanları: Bülent Erkek, Cem Terzi

KONFERANS

Pelvik kanser cerrahisinin yönetim ve tedavisindeki başarının hekim ve merkez deneyimi ile doğru orantılı olarak arttığı bilinmektedir. Özellikle radyoterapi almış ve öncesinde tekrarlayan cerrahi müdahaleler geçirmiş bir pelvise tekrardan tedavi için müdahale etmenin prensipleri günümüz pelvik cerrahi yaklaşımlarının püf noktaları ve sonuçları bu konuda deneyimli merkezin sonuçlarıyla birlikte paylaşılacaktır.

Oturum Başkanları: Selman Sökmen, Volkan Tümay

UYDU SEMPOZYUMU

İLKO İLAÇ

KONFERANS

Rektum kanserinin lokal nüksleri total mezorektal eksizyon tekniği tanımlanması ve neoadjuvan radyokemoterapinin yaygın kullanımı sonrasında oldukça düşük oranlara inmiş olsa da ortaya çıkması durumunda takdirde tedavisi neredeyse imkansız bir durum haline gelebilmektedir. Ancak tecrübeli cerrahi ekiplerce yapılabilecek rektum lokal nüks cerrahi tedavisi konusu irdelenecektir. Bu seansta bizlere cerrahi endikasyonlar, teknik ayrıntılar, zorluklar, tuzak noktaları ve ipuçları anlatılacaktır.

Oturum Başkanları: Mustafa Öncel, Gökhan Çipe

PANEL

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIĞINDA GÜNCELLEME

İnflamatuvar barsak hastalığı hem medikal hem de cerrahi uygulamaları açısından özel önem arzeden bir hastalık grubudur. Her ne kadar ilk seçenek cerrahi uygulamalar olmasa da kaçınılmak olarak tedavinin bir parçasını oluşturmak zorunda kalmaktadır. Bu oturumda güncel durum tartışılacaktır.

Oturum Başkanları: Emre Balık, Cüneyt Kayaalp

PANEL

SELİM ANOREKTAL HASTALIKLAR

Günlük pratiğimizin büyük bir bölümünü oluşturan selim anorektal hastalıkların hemen her çeşidi ile ilgili güncel bilgilerin katılımcılarla paylaşılması ve tartışılması amaçlanmaktadır.

Öğrenim Hedefleri:

Perianal anal anatomi, patofizyoloji, anal fissür tedavisinde farklı yöntemlerin etkinilikleri, perianal apse tedavisinin nasıl yapılması gerektiği, Perianal ve rektovajinal fistül tedavisinde yeni ortaya çıkan farklı yöntemlerin tedavisindeki son durum irdelenecektir.

Oturum Başkanları: Bülent Menteş, Sezai Leventoğlu

KONFERANS

Fekal inkontinens hem hastaların yaşam kalitesini etkileyen hem de konuyla ilgilenen hekimlerin tedavide yetersiz kaldıkları konulardan birisidir. Bu konferansta güncel bilgiler ışığında fekal inkontinens tedavisindeki son gelişmeler aktarılacaktır.

Oturum Başkanları: Tarık Akçal, Onur Bayraktar

ÖDÜL VE KAPANIŞ TÖRENİ
Telif Hakkı © 2020 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA