Kronik İnflamatuar Barsak Hastalığında Diyet

SİNDİRİM SİSTEMİNİN GÖREVLERİ

Sindirim organlarının görevi yiyeceklerdeki maddeleri vücut için kullanılabilir hale getirip emilimini sağlamaktır. Diyetle aldığımız protein, karbonhidrat, yağlar ve çeĢitli mineraller vücudumuzda farklı görevler üstlenir. Proteinler ve mineraller yapıtaşı olarak kullanılırken karbonhidratlar ve yağlar enerji kaynağı olarak fonksiyon gösterir.

Crohn hastalığı sindirim kanalının(ağızdan anüse kadar)tüm kısımlarını etkileyebilir. Crohn hastalığında en sık tutulumun görüldüğü kısımlar ise ince barsakların son kısmı(terminal ileum) ve kalın barsağın başlangıç kısmıdır. Ülseratif kolit ise genellikle kolonu tutar. Bu nedenle bu iki hastalık beslenme durumunu farklı Ģekillerde etkiler.

CROHN HASTALIĞI VE ÜLSERATİF KOLİTTE BESLENME

Crohn hastalığı ve ülseratif kolitin nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Diyet faktörleri hastalığın baĢlamasını, ilerlemesini, ciddi akut alevlenmelerin oluĢmasını ve seyrini etkiler. Birçok çalışmaya rağmen kronik inflamatuar barsak hastalığının baĢlaması için tetiği çeken asıl etken bulunamamıştır. Bakteriyel veya virütik infeksiyonlar, beslenme alıĢkanlığı bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesine yol açarak bu hastalığın oluĢumunu tetikler.

Özellikle Crohn hastalığı olanlar olmak üzere kronik inflamatuar barsak hastalığı olan hastaların % 65-75 inde beslenme bozukluğu vardır. &60-80’inde ise anemi (kansızlık) görülür. Birçok hasta yemek yemekten korkar. Bu insanların genel olarak temel prensibi yanlıĢ yiyecekler yemekten ise hiç birşey yememektir. Ġnce barsağın orta dereceli inflamatuar durumlarında ve akut alevlenmelerde besin alımı ve emilimi bozulur veya azalır. Mukozanın enflame alanlarından protein kaybı artar. Crohn hastalarının %50-70 i akut alevlenmelerde protein kaybına uğramaktadır. Protein kaybı ise güçsüzlüğe, kilo kaybına, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve iyileşmenin gecikmesine neden olmaktadır. Akut alevlenmeler vücut için bir stres oluşturur, enerji ve besin ihtiyacı artar.

Çinko eksikliği Crohn hastalığında Ülseratif kolite göre daha sık görülmektedir. Çinko eksikliği tabletler, kapsüller verilerek veya parenteral beslenme ile karşılanabilri. Çinkonun vücudun immün yanıtında ve inflamatuar olaylarda pozitif etkisi vardırve vücudun 2. en önemli eser elementidir. Tedaviye dirençli ishallerde dışkı ile çinko kaybı çinko eksikliğinin sık nedenidir. Fistülü olan hastalarda da çinko eksikliği sık görülür ve dıĢkı ile çinko kaybı normal değerlerin üstündedir.

Akut alevlenmelerin tek nedeni yanlış beslenme değildir. Hastalığın baĢlaması, ilerlemesi ve akut alevlerin oluĢma nedeni multifaktöryeldir. Diyet birçok nedenden sadece birisidir. Hastalığın relaps oranını veya hastalığın ciddiyetini etkileyecek spesifik yiyecekler yoktur.

Devamı için lütfen tıklayınız.

Telif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA