Mart 2012, Volüm 22, Sayı 1


 1. Seçilmiş Özetler
  1. Rektum kanseri için 5-mm distal rezeksiyon sınırı güvenli mi?
  2. Komplike ve komplike olmayan apendisitlerin yönetiminde laparoskopik ve açık apendektomi sonuçlarının karşılaştırılması
  3. Rektal kanser için anterior rezeksiyonda yüksek bağlama artmış anastomoz kaçağı riski getirmez
  4. Rektum kanseri cerrahisi sonrası radyoterapisiz izlem sonuçları
  5. Abdominoperineal Rektum Eksizyonu Sonrası Perineal Fıtık Onarımı
  6. Akut kolonik divertikülit tedavisinin güncel durumu: sistematik derleme
  7. Sakrokoksigeal pilonidal sinüs hastalığının cerrahi tedavisinde drenin etkinliği: 803 hastalık randomize, kontrollü klinik çalışma sonuçları
  8. Cerrahi yaklaşım gerektiren kolon lezyonlarının belirlenmesinde girinti modellerinin klinik kullanılabilirliği
 2. Özgün Araştırma Yazıları
  1. Künt Kolon Yaralanmalarında Cerrahi Tercih
 3. Temel Konu Güncelleme -(Pelvik Prolapsus)
  1. Pilonidal Sinüs Hastalığında Marsupiyalizasyon, Primer Onarım, Limberg Flep Yöntemlerinin Rekürrens Yönünden Karşılaştırılması
  2. Revize Edilmiş Düz Stapler Tekniği İle Loop Kolostomi Prolapsusunun Tamiri: Olgu Sunumu
  3. Çekal Volvulus: İki Olgu sunumu
  4. Erişkin Bir Hastada Lipoma Bağlı Gelişen İleoçekal İnvajinasyon: Bir Olgu Sunumu Ve Literatürün Derlenmesi
  5. Endometriosise Bağlı İntestinal Obstrüksiyon; İki Olgu Sunumu
 4. Özgün Olgu Sunumları
  1. Apendiks mukoselinin laparoskopik apendektomi ile çıkartılması kontrendike midir? Bir olgu sunumu.
 5. Seçilmiş Özetler
  1. Seçilmiş Özetler
 6. Kendimizi Sınayalım
  1. Kendimizi Sınayalım
Telif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA