TKRCD 2008 Kış Sempozyumu

31 Ekim 2008 Cuma
07:00 - 08:30 Kayıt
08:30 - 09:00 Açılış konuşmaları
09:00 - 09:30 Konferans (Prof.Dr.Kaya Çilingiroğlu'nun anısına)
  İnce bağırsak fistüllerine yaklaşım  
  Başkan Necmettin Sökücü
  Konuşmacı Dursun Buğra
09:30 - 11:00 Panel Mide kanseri
  Moderatör Ali Akyüz
  Adjuvan ve neoadjuvan tedavide neredeyiz? Burak Şakar
  Hala lenfadenektomiyi tartışalım mı? Sümer Yamaner
  Gerçek kardia adenokarsinomlarında cerrahi yöntem seçenekleri Oktar Asoğlu
  Midenin nöroendokrin tümörlerine yaklaşım Sabri Ergüney
11:00 - 11:30 Kahve Arası
11:30 - 12:30 Konferans NOTES & NOSCAR
  Başkan Cavit Avcı
  Konuşmacı Mark Whiteford
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 Konferans Akalazya'da cerrahi tedavi
  Başkan Mehmet Çağlıkülekçi
  Konuşmacı Nihat Yavuz
14:00 - 16:00 Atölye çalışması ERCP indikasyon ve komplikasyonları
  Moderatör Yaman Tekant
  Sunucu İlgin Özden
  Tartışmacılar; Ali Emre, Aydın Alper, Orhan Bilge, Yılmaz Büyükuncu, İzzet Rozanes
16:00 - 16:30 Kahve Arası  
16:30 - 18:00 Panel GIST'lere yaklaşımda gelişmeler
  Moderatör Dursun Buğra
  Tanıda neredeyiz? Yersu Kapran
  GIST'te görüntüleme yöntemleri Arzu Poyanlı
  GIST'e cerrahi yaklaşım ilkeleri Sümer Yamaner
  Adjuvan ve neoadjuvan tedavi uygulamalarında neler değişti? Sevil Bavbek
1 Kasım 2008 Cumartesi
Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği, 2008 Kış Sempozyumu
08:30 - 09:00 Konferans Laparoskopik kolorektal cerrahide son teknolojiler Kolon
  Başkan Türker Bulut
  Konuşmacı Mark Whiteford
09:00 - 10:30 Panel Rektum kanseri  
  Moderatörler Mehmet Füzün
Adil Baykan
  Ne zaman klasik ne zaman kısa dönem neoadjuvan tedavi? Cem Terzi
  Rektum kanserinde laparoskopi altın standart olacak mı? Ethem Geçim
  Kalıcı stoma oranımız düşüyor mu? Uğur Sungurtekin
  Lokal eksizyon yeterli bir tedavi olabilir mi? Bülent Menteş
10:30 - 11:00 Kahve Arası  
11:00 - 12:00 Panel Ülseratif kolit
  Moderatör Tarık Akçal
  İlaçla tedavinin temel ilkeleri ve sınırları Ahmet Dobrucalı
  Cerrahi tedavide bizi neler düşündürüyor? Haldun Gündoğdu
  Poşit tedavisinde seçeneklerimiz neler? Türker Bulut
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği  
13:00 - 13:30
Konferans TME
  Başkan Selman Sökmen
  Konuşmacı Abdullah Zorluoğlu
13:30 - 15:00 Panel Hemoroid hastalığının tedavisi Kolon
  Moderatör Saadettin Çetiner
  Hemoroid hastalığının ilaçla tedavisi Emre Balık
  Klasik hemoroidektomiyi tercih ederim, çünkü... Ömer Alabaz
  Stapler hemoroidopeksiyi tercih ederim, çünkü... Tuncay Yılmazlar
15:00 - 15:30 Kahve Arası  
15:30 - 17:00 Panel Anal bölge sorunlarına yaklaşım  
  Moderatör Yılmaz Büyükuncu
  Kronik anal fissürde tek tedavi seçeneği sfinkterotomi midir? Sezai Leventoğlu
  İyileşmeyen ya da nükseden fissüre yaklaşım Levhi Akın
  Kompleks anal fistüllerde seton uygulaması Selman Sökmen
  Hemoroidektomi sonrası anal stenoza yaklaşım Ömer Alabaz
Telif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA