TKRCD Pilonidal Sinüs Çalışma GrubuTanım :
TKRCD’nin pilonidal sinüs alanındaki çalışmalarına misyon ve vizyon kazandırmak, bu çalışmaları yürütmek üzere gönüllü üyelerinden oluşturduğu çalışma grubudur.
Grup kurulduktan sonra bu alanda çalışmak isteyen cerrahları gruba katılmaya davet eder.

Üyeler :

Neriman Şengül (Moderatör)
Tahsin Çolak
Cem Terzi (Dernekle ilişkiler)
Mehmet Mihmanlı
İlker Sücüllü (Raportör)
 

Amaç : Aşağıda sayılan alanlarda kısa, orta ve uzun dönemli çalışmalar yapar.
 

 1. Türkiye’deki Genel Cerrahlardan gönüllüleri çalışma grubuna dahil etmek. (Kısa vadede, Cem Terzi)
 2. Türkiye’de pilonidal sinüs alanında yapılan çalışmaların belirlenmesi. (kısa vadede, sorumlu: Neriman Şengül)
 3. Türkiye’de pilonidal sinüs cerrahisinde kullanılan, cerrahi teknik tercihinde eğilim tespiti. Eğilim tespitini ortaya koymak için anket formu oluşturulması bu anket formunun web ortamında yayınlanması. (Kısa vadede, Web anket, Tahsin Çolak)
 4. Pilonidal sinüsün sınıflandırılması için çalışma yapılması. (orta vadede, tüm grup üyeleri, 4 Kasıma kadar tüm üyeler sınıflandırma ile ilgili fikir ve önerilerini toparlayacaktır)
 5. Pilonidal sinüs ile ilgili terim ve terminolojinin ortaklaştırılması. (Orta vade, Mehmet Mihmanlı)
 6. Pilonidal sinüsle ilgili epidemiyolojik çalışmaların yapılması. (Uzun vadede, Halk sağlığı ve istatistik uzmanları ile temasa geçilecek)
 7. Pilonidal sinüsün tanı ve tedavisi ile ilişkili, ulusal klavuzların oluşturulması. (Uzun vadede, tüm grup üyeleri)

Çalışma Grubunun Dernekten İstedikleri :

 1. Bütün bu faaliyetlerin tanıtımı ve takibi için kolon ve rektum cerrahisi derneğinin web sitesinde çalışma grubuna ait özel bölüm oluşturulması. 
 2. E-posta ile çalışma grubunda yer almak isteyen tüm cerrahlara davetiye gönderilmesi.
 3. Web anket için gerekli izin ve işlemlerin yapılması (Tüm cerrahlara yönelik)
 4. Çalışma grubunun ikinci toplantısı 4 kasım 2010 tarihinde İzmir’de sempozyumda gerçekleşecektir, çalışma grubu üyelerinin sempozyuma davet edilmesi.

Çalışma Grubunun Çalışma Şekli ( Toplantı sıklığı,vs)

Genellikle e-grub olarak çalışır,
Yılda en az 1 kez yüzyüze toplanılır,
Her yıl çalışmalar hakkında yönetim kuruluna yazılı rapor sunar.

İletişim
Görüş, öneri ve sorularınızı iletmek için tıklayınız.

Telif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA