TKRCD Sonbahar Sempozyum Sunumları

 1   Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery ve Robotik cerrahi (Video sunum)
2   3 boyutlu Endoanal ve endorektal ultrasonografinin cerraha sunduğu olanaklar
3   Açılış
4   Açılış Konferansı - Aşağı Rektum Kanserinin Makus Kaderi Değişiyor: Ekstralevator (Silindirik)    Abdominoperineal Rezekisyon Niçin? Kime? Nasıl? rahi Anatomi Ameliyat Tekniği
5   Açılış Konuşmaları
6   Akut kolitte tedavi seçenekleri:
7   Alt GIS kanamada tanı ve tedavide kolonoskopi: Kan gölünde boğulmak
8   Anal Fissür
9   Anal Fistül
10   Anal Kondilom
11   Anorektal Anotomi
12   Apendiks/over kaynaklı preoperatif/peroperatif peritoneal karsinomatozis durumunda ne yapmalı? Nasıl yapmalı? Cerrahlara öneriler İTALYA deneyimi
13   Apse ve Fistülde Endorektal Ultrasonografi
14   Aşağı rektum kanserinde intersfinkterik rezeksiyon koloanal anastomoz
15   Endorektal Ultrasonografi Tekniği ve Görüntü Yorumu
16   Hasta pozisyonları ve cerrahi aletler
17   Hemoroid
18   Hipertermik intraperitoneal kemoterapi teknik
19   İleokolik Crohn Hastalığı:
20   İntersfinkterik rektal rezeksiyon / Kısmen kesilen internal sfinkter yerine düz kas plasti
21   Kapanış
22   Karaciğer metastazlı kolorektal kanser:
23   Katastrofik karında kapama ve pelvik rekonstrüksiyon teknikleri
24   Kemoterapi için ajan seçimi
25   Klinik Karar Mekanizmalarını Endorektal Ultrasonografi Nasıl Etkiler?
26   Kolon kanserinde devrim: "Complete" mezokolik eksizon Kolonik mezenterik eksizyon
27   Kolorektal kaynaklı preoperatif/peroperatif sptanan peritoneal karsinomatozis durumunda ne yapmalı? Nasıl yapmalı? Cerrahlara öneriler TÜRKİYE deneyimi
28   Komplikasyonlar
29   Konsensus Raporu Ne Diyor?
30   Lokal transanal eksizyon. Kime ? Nasıl ?
31   Lynch Sendromu Cerrahi mi? İzlem mi?, Genetik testler Kime? Hangisi? Niçin?
32   Modern kemoterapi ilaçları 5-FU sonrası dönem.
33   Modern radyoterapi nasıl yapılır?
34   Neoadjuvan tedaviye klinik tam yanıt:
35   Normal Endorektal Ultrasonografik Anatomi
36   Optimal cerrahi tedavi. Otonom sinirleri koruyucu Total Mezorektal Eksizyon
37   Optimal neoadjuvan tedavi: Literatür ne diyor
38   Perianal Crohn Hastalığı
39   Pilonidal Sinus
40   Polipozis sendromlarında kolektomi kime? Ne zaman? Ne kadar?
41   Polipte kanser: Endoskopik polipektominin yeterli/yetersiz olduğu kolon/rektum polipleri
42  Positron emulsiton tomografisinin kolorektal kanser evrelemesinde yeri var mı?
43   Preoperatif manyetik rezonans görüntüleme evrelemesinde sistematik yaklaşım ve neoadjuvan tedavi sonrası preoperatif görüntüleme
44   Preoperatif hasta hazırlığı:
45   Preoperatif Radyoloji Görüntüleme ve Evreleme
46   Prognostik faktör olarak patoloğun multidisipliner ekipteki yeni yeri.
47   Rektal prolapsusta laparoskopik rektopeksi ve Açık perineal rektosigmoidektomi (Altemeier ameliyatı)
48   Rektum kanseri/  Laparoskopik Total Mezorektal Eksizyon. Kısa-uzun dönem onkolojik sonuçlar
49   Rezektabl orta rektum kanseri
50   Sağ kolon kanseri/  Laparoskopik Sağ Hemikolektomi İntrakorperal anastomoz.
51   Sol kolon kanseri/ Laparoskopik Medialden-Laterale Diseksiyon. Splenik Fleksura mobilizasyonu
52   Stoma hemşiresinin rolü
53   Tıkayıcı kolorektal tümörerde stentleme. Ne zaman? Niçin? Nasıl?
54   Unrezektabl lokal ileri rektum kanseri (kT4)?
55   Uydu Konferans - Aris
56   Uydu Konferans - Covidien
57   Uydu Konferans - Ethicon 1
58   Uydu Konferansı - Ethicon 2
59   Ülseratif kolitte cerrah gözüyle ameliyat seçimi
60   Zor polipektomi. Endoskopik submukozal rezeksiyon Kime? Nasıl?
Telif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA