TKRCD Uzun Dönem Yurt Dışı Eğitimi Bursu

TKRCD tarafından, kolorektal cerrahi alanında , Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde yan dal ihtisası ve lisans üstü çalışmalar yapmak isteyen genç cerrahlara 1 yıllık burs verilecektir.
Bu bursun verilmesinde birincil öncelik ABD’de kolorektal cerrahi “clinical fellow” luk programına kabul edilmiş olanlara ait olacaktır.

ABD’de lisans sınavlarını geçmiş olan ve “clinical fellowship” programlarına başvurmayı planlayanlar da bursa başvurabilirler. Bu adaylara yeterli şartlara haiz olmaları durumunda derneğimiz tarafından referans olunacak ve bir “clinical fellowship” programına kabul edilmeleri için yardım edilecektir.

Aşağıdaki ön şartlara sahip adayların, akademik özgeçmişleri, mevcut çalışma şartları ve ileride yapmak istediklerini bildiren bir yazılı başvuruyu dernek sekreterine e-posta veya yazılı olarak iletmeleri gereklidir.

Ön Şartlar:

  1. 40 yaşından küçük olmak
  2. TKRCD üyesi olmak
  3. Kolon ve Rektum Cerrahisine ilgi duymak, bu konuda çalışmış, bildiri ve yayınlar yapmış olmak 
  4. Yeterli İngilizce bilgisine sahip olduğunu uluslararası sınavlarla belgelemiş ve istendiğinde derneğin görevlendirdiği sınav komisyonu önünde kanıtlayabilecek durumda olmak 
  5. ABD’deki eğitim dönemi sonunda Türkiye’ye döneceğini yapılacak hukuki sözleşmelerle garanti ederek dönmediği veya döndükten sonra ülkemizde istenen süre hizmet etmediği takdirde derneğin belirleyeceği maddi tazminatı ödemeyi taahhüt edecek kefaleti sağlamak.(Bu kefaletnamelerde devlet yurtdışı doktora bursları için yapılan sözleşmeler örnek alınacaktır.)

TKRCD’nin aday tercihinde öncelik sağlayacak şartlar:

  1. "ECFMG" sertifikası sahibi olmak,
  2. "ECFMG" English test veya “TOEFL”’dan geçer puan almış olmak,
  3. TCD Yeterlilik Belgesi almış olmak,
  4. Türkiye’ye döndükten sonra akademik bir ortamda çalışarak kolorektal alanda bilimsel çalışmalar yapacak, hizmet üretecek ve asistan yetiştirecek potansiyeli olmak.

Saygılarımızla,
Prof Dr. Ethem Geçim
TKRCD Başkanı

Telif Hakkı © 2021 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA