Amaç

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 1990 yılında kurulmuş, kamu yararı güden bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğin amacı; üyelerinin uzmanlık alanlarındaki haklarının korunması ve geliştirilmesini sağlamak ve kalın bağırsak ve makat hastalıkları alanında topluma sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Kalın bağırsak ve makat hastalıkları alanında eğitim ve araştırma etkinlikleri düzenlemek, hasta bakım standartları ve ulusal politikaların oluşturmasına katkıda bulunmak, toplumun kalın bağırsak ve makat hastalıklarından en etkin biçimde korunması ve hastaların en etkin biçimde tedavi edilmeleri için çalışmalar yapmaktır.

 

Kalın bağırsak ve makat hastalıkları uygulamalarının standartlarını belirlemek derneğin amaçları arasındadır. Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği, sözü edilen amaçları gerçekleştirmek için üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir.

 

Telif Hakkı © 2020 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA