Amaç

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 1990 yılında kurulmuş, kamu yararı güden bir svil toplum kuruluşudur. Derneğin amacı; üyelerinin uzmanlık alanlarındaki haklarının korunması ve geliştirilmesini sağlamak ve kolorektal cerrahi alanında topluma sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Kolorektal cerrahi alanında eğitim ve araştırma etkinlikleri düzenlemek, hasta bakım standartları ve ulusal politikaların oluşturmasına katkıda bulunmak, toplumun kolorektal hastalıklardan en etkin biçimde korunması ve hastaların en etkin biçimde tedavi edilmeleri için çalışmalar yapmaktır.

Kolorektal cerrahi uygulamalarının standartlarını belirlemek derneğin amaçları arasındadır. Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği, sözü edilen amaçları gerçekleştirmek için üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir.