XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Sunumları

18 Mayıs 2011
 
Video temelli TME kursu
Kurs Yöneticileri: Adil Baykan, Cem Terzi, Emre Canda
Isınma - Cem Terzi
Rektumun Cerrahi Anatomisi - Emre Canda
Rektum Kanseri Onkolojik Özellikleri - Adil Baykan
Total Mezorektal Eksizyon Tekniği - Cem Terzi
Video - TME İzlenmesiAdil Baykan, Cem Terzi, Emre Canda
 
Anal fizyoloji ve pelvik taban hastalıkları kursu
Kurs Yöneticileri: Türker Bulut, Emre Balık
Anorektal Manometri. Ömer Alabaz
Pelvik taban görüntüleme metodları. Sezai Demirbaş
Sinedefekografi.Türker Bulut
Anal Elektromyografi. Tuncay Yılmazlar
Kolon kaynaklı hastalıklarda fizyolojik testler. Ersin Öztürk
Forum: Olgular üzerinde tartışalım
 
Temel konular
Moderatörler: Bekir Yaşar, Cemalettin Ertekin
Parastomal fıtıklar Ömer Topçu
Antikoagülan kullanan hastalarda kolorektal girişimler Mehmet Hacıyanlı
Ameliyat sonrası erken dönemde ileus Bilgi Baca
Kolonun akut tıkanmaları Sadık Yıldırım
 
19 Mayıs 2011
Panel: Rektum kanserinde hasta yönetimi 1
Moderatörler: Adil Baykan, Mehmet Mihmanlı
Ameliyat öncesi hazırlık, evreleme. Melih Paksoy
Neoadjuvan tedavi seçenek ve indikasyonları, remisyonun tanımı ve derecelendirilmesi. Selman Sökmen
Patoloğun rektum kanseri tedavisindeki rolü. Sülen Sarıoğlu
 
Panel: Nasıl yapıyorum? I
Moderatörler: Emin Uğur Erkoçak, Erhun Eyüboğlu
Hemoroidektomi Mustafa Tireli
Lateral internal sfinkterotomi Süphan Ertürk
Kemoterapi portu yerleştirilmesi Osman Güner
 
Seçkin bildiriler eşliğinde panel: Selim anal bölge hastalıkları
 
Serbest Bildiriler Oturumu 1
Oturum Başkanları: Kerim Arslan, Acar Aren
 
Serbest Bildiriler Oturumu 2
Oturum Başkanları: Kazım Sarı, Abut Kebudi
 
Serbest Bildiriler Oturumu 3
Oturum Başkanları: Necmi Kurt, Mehmet Çağlıkülekçi
 
Poster Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları:Çetin Kotan, Recep Çetin
 
Olgu sunumları eşliğinde panel: Karmaşık selim anal bölge sorunları
Moderatörler: Bülent Menteş, Erhan Akgün
LİS’e rağmen iyileşmeyen fissür. Sezai Leventoğlu
Fistülotomiye rağmen iyileşmeyen fistül. Bahadır Ege
Hemoroidektomi sonrası anal stenoz. Uğur Sungurtekin
LİS sonrası inkontinens. Türker Bulut
Stapler hemoroidopeksi sonrası sorunlar. Sezai Demirbaş
 
20 Mayıs 2011
Panel: Crohn hastalığında özel durumlar
Moderatör: Atilla Törüner, Mustafa Korkut
Kolon tutulumlu Crohn Hastalığı’nda tanı ve tedavi. Ethem Geçim
Perianal Crohn tutulumunda tedavi seçenekleri. Feza Remzi
Tartışma
Kolorektal kanser genetiği ve ailevi kolorektal kanserler
Oturum başkanları: Erdal Anadol, Hikmet Akgül
Konuçmacı: Matthew Kalady
 
Panel: Kolorektal cerrahide yeni ufuklar
Moderatörler: Nihat Yavuz, Sümer Yamaner
Tek delikten laparoskopi (SILS) gerçekten bir ileri adım mı? Feza Remzi
Kolorektal cerrahide robotik uygulamaları Tayfun Karahasanoğlu
 
Seçkin bildiriler eşliğinde panel: Kolorektal kanser
Moderatörler: Levhi Akın, Neşet Köksal
 
Konferans: Kompleks karın ve perine yaralarının onarımı
Oturum başkanları: Durkaya Ören, Yusuf Bükey
Konuşmacı: Armand Lucas
 
Konferans (Prof.Dr. Ayhan Kızıl Onuruna): Kolorektal polipler
Oturum Başkanları: Kemal Alemdaroğlu, Hayri Erkol
Konuşmacı: Shinei Kudo
 
Panel: Rektum kanserinde hasta yönetimi 2 (Olgular üzerinden tartışma)
Moderatör: Dursun Buğra
Tartışmacılar: Gökhan Demir, Levent Kabasakal, Matthew Kalady, Feza Remzi, İzzet Rozanes, Diclehan Kılıç, Sülen Sarıoğlu
 
Panel: Kolorektal kanserin karaciğer metastazlarına yaklaşım.
Moderatörler: Orhan Bilge, Neriman Şengül
Girişimsel radyoloji klinisyene ne kadar yardımcı olabilir? İzzet Rozanes
Medikal onkoloji neler yapabilir? Gökhan Demir
SIR-S yeni bir umut mu? Levent Kabasakal
 
21 Mayıs 2011
Video panel: Laparoskopik kolorektal cerrahide sorunlar, komplikasyonlar
Moderatörler: Servet Karahan, Zafer Malazgirt
Sağ kolon girişimlerinde olası sorunlar, önlenmeleri ve tedavileri. Abdullah Zorluoğlu
Sol kolon girişimlerinde olası sorunlar, önlenmeleri ve tedavileri. Metin Ertem
Pelvik disseksiyonda olası sorunlar, önlenmeleri ve tedavileri. Oktar Asoğlu
 
Panel: Kolorektal cerrahide beslenme desteğinin yeri
Moderatörler: Sadık Kılıçturgay, Haldun Gündoğdu
Kolorektal kanserli hastada beslenme desteğinin önemi. Diclehan Kılıç
İnflamatuvar bağırsak hastalığında beslenme desteğinin önemi. Ahmet Tezel
Kolorektal cerrahi komplikasyonlarında beslenme desteği. Mehmet Oğuz
 
Seçkin bildiriler eşliğinde panel: Kolonoskopi ve polipektomi
Moderatörler: Mustafa Öncel, Bülent Erkek
 
Serbest Bildiriler Oturumu 1
Oturum Başkanları: Şükrü Özer, Ethem Alhan
 
Serbest Bildiriler Oturumu 2
Oturum Başkanları: Tayfun Yücel, Fuat Atalay
 
Serbest Bildiriler Oturumu 3
Oturum Başkanları: Enis Yüney, Rasim Gençosmanoğlu
 
Poster Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları: Rafet Yiğitbaşı, Mustafa Dülger
 
Panel: Nasıl yapıyorum? II
Moderatörler: Mehmet Füzün, Atilla Korkmaz
TEM Turgut İpek
İntersfinkterik rezeksiyon ve koloanal anastomoz İsmail Hamzaoğlu
Saptırıcı ileostomi ve kapatılması Emre Balık
 
22 Mayıs 2011
Selim anal bölge hastalıkları kursu
Kurs Yöneticileri: Ömer Alabaz, Cem Kaan Parsak
Anal bölge girişimleri için pozisyon seçimi Serdar Yüceyar
Anal bölge girişimleri için anestezi seçimi İlker Sücüllü
Lateral internal sfinkterotomi teknik seçenekleri Ediz Altınlı
Seton uygulaması Gökhan Yağcı
Nüks pilonidal sinüste tedavi Tahsin Çolak
Stapler hemoroidopekside teknik ayrıntılar ve komplikasyonlara yaklaşım Ömer Alabaz
Telif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA