Yurt İçi Toplantı Detayları / TKRCD-

31 Ekim 2008 Cuma

07:00 – 08:30       Kayıt

08:30 – 09:00       Açılış konuşmaları

09:00 – 09:30       Konferans:  (Prof.Dr.Kaya Çilingiroğlu’nun anısına) İnce bağırsak fistüllerine yaklaşım

                                Başkan                                

                                Konuşmacı                        

09:30 – 10:30      Panel: Akalazya

                                Moderatör                        

                                Cerrahi dışı tedaviler    

                                Cerrahi tedavi                 

10:30 – 11:00  Kahve Arası

11:00 – 13:00  Panel: Mide kanseri

                                Moderatörler   

                                Adjuvan ve neoadjuvan tedavide neredeyiz? 

                                Hala lenfadenektomiyi tartışalım mı?                  

                               Gerçek kardia adenokarsinomlarında cerrahi yöntem seçenekleri        

                               Midenin nöroendokrin tümörlerine yaklaşım  

13:00 – 14:00   Öğle Yemeği

14:00 – 15:30         Atölye çalışması:  Hepato-Pankreato-Biliyer Cerrahi

15:30 – 16:00         Konferans:  PET gündelik uygulamalardan mı olmalı?

                                 Başkan                

                                 Konuşmacı        

16:00 – 16:30   Kahve Arası

16:30 – 18:00   Panel:    GIST’lere yaklaşımda gelişmeler (Novartis Onkoloji desteği ile)

                                 Moderatör        

                                 Tanıda neredeyiz?         

                                 GIST’te görüntüleme yöntemleri           

                                 GIST’e cerrahi yaklaşım ilkeleri               

                                 Adjuvan ve neoadjuvan tedavi uygulamalarında neler değişti?             


1 Kasım 2008 Cumartesi

Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği, 2008 Kış Sempozyumu

08:30 – 09:00      Konferans:   Laparoskopik kolorektal cerrahide son teknolojiler (Covidien desteği ile)

                                Başkan                

                                Konuşmacı        

09:00 – 10:30      Panel:    Rektum kanseri

                                Moderatörler   

                                Ne zaman klasik ne zaman kısa dönem neoadjuvan tedavi?     

                                Rektum kanserinde laparoskopik girişimler altın standart olacak mı?  

                                Kalıcı stoma oranımız düşüyor mu?       

                                Lokal eksizyon yeterli bir tedavi olabilir mi?    

10:30 – 11:00  Kahve Arası

11:00 – 12:30  Panel:    Hemoroid hastalığının tedavisi (Servier İlaç Sanayi desteği ile)

                                Moderatörler   

                                Hemoroid hastalığının ilaçla tedavisi                                   

                                Klasik hemoroidektomiyi tercih ederim, çünkü...         

                                Stapler hemoroidopeksiyi tercih ederim, çünkü...        

12:30 – 13:30  Öğle Yemeği

13:30 – 14:30  Panel:   NOTES & NOSCAR

                                Moderatör        

                                NOTES ve NOSCAR cerrahinin geleceğidir, çünkü...      

                                NOTES ve NOSCAR için gelecek karanlık, çünkü...          

14:30 – 15:30  Panel:    Ülseratif kolit (ARİS desteği ile)

                                Moderatörler   

                                İlaçla tedavinin temel ilkeleri ve sınırları                           

                                Cerrahi tedavide bizi neler düşündürüyor?      

                                Poşit tedavisinde seçeneklerimiz neler?                          

15:30 – 16:00  Kahve Arası

16:00 – 17:30   Panel:    Anal bölge sorunlarına yaklaşım

                                Moderatörler   

                                Kronik anal fissürde tek tedavi seçeneği sfinkterotomi midir?               

                                İyileşmeyen ya da nükseden fissüre yaklaşım 

                                Kompleks anal fistüllerde seton uygulaması    

                                Anal bölge cerrahisinde anestezi türü tercihleri      

Telif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA