TKRCD SANAL AKADEMİ

Sanal Akademi'yi geliştirmemiz için görüşleriniz çok önemli.
Mutlaka sunumlardan sonra örnek videodaki gibi 'bilgi' alanına girip beğenip beğenmediğinizi belirtiniz. İsterseniz yorum da ekleyebilirsiniz.

ÖRNEK VİDEOYU İZLE

Covid-19 Pandemisinde

  • Genel Cerrahi Uygulamaları Kılavuzu
  • Kolorektal Kanser Kılavuzu
Kılavuzları İncele

Covid-19 ile enfekte bir hastanın operasyon ihtiyacı olduğunda ne yapmalıyız?

Cerrahi Öncesi, Cerrahi Sırası ve Cerrahi Sonrası Rehberi

Hemen Oku

 

TKRCD Sanal Akademi 

TKRCD Tümör Konseyi

 

tkrh dergisi haziran 2021TKRH Dergisi

Cilt 31, Sayı 2 | Haziran 2021

Derleme

Outlet Obstrüksiyonu Sendromu
Asiye Perek, Sefa Ergün

Kolorektal Cerrahide Hastaların Ameliyat Öncesi Değerlendirilmesinde Yapay Zeka
Zi Qin Ng, Jong Kyung Jung, Mary Theophilus

Özgün Makale

Apendektomi Uygulanan Hastalarda Parazitik İstila: 7.344 Olgunun Retrospektif Analizi
Koray Koşmaz, Abdullah Şenlikci, Marlen Süleyman, Abdullah Durhan

Hemşirelik Öğrencilerinin Stoma Deneyimleri Nasıldı?
Fatma Vural, Aylin Durmaz Edeer, Kübra Yasak, Ali Kaplan, Türkan Özbayır, Selda Karaveli Çakır

Uzun Süreli Saptırıcı Stoma, Koloanal Anastomoz Darlığının Artmasına Neden Olur Mu?
Hayyam Babayev, Wafi Attaallah, İksan Taşdelen

Evre 2-3 Kolon Kanserli Hastaların Sağkalım Oranlarını Etkileyen Prognostik Faktörler
Özgür Kılıç, Yücel Gültekin, İsmail Biri, Ahmet Uğur Yılmaz

Apendisyel Nöroendokrin Neoplazilerin Klinikopatolojik Bulgularla Analizi
Selma Şengiz Erhan, Damla Karabıyık Altıok, Sevinç Hallac Keser, Ali Alemdar

Türkiye’de Stoma Açılan Hastaların Kesitsel Değerlendirmesi
Gökhan Yılmaz, Deniz Harputlu, Miraç İlker Pala, Tuba Mert, Hakan Çakıt, İlker Sücüllü, Ayhan Kuzu

SİLS Port Kullanılarak Yapılan Transanal Minimal İnvaziv Cerrahi (TAMIS): Tek Merkez Kısa Dönem Sonuçları
Tevfik Kıvılcım Uprak, Wafi Attaallah

Kesi Fıtığı Varlığında Sol Taraflı Kolostominin Tek Portlu Tersine Çevrilmesinin Fizibilitesi; Umut Verici Sonuçlar
Yu-Ting van Loon, Stefan Clermonts, Daria Wasowicz, Joos Heisterkamp, David Zimmerman

Tekrarlayan Anal Fistüller için Yeni Sfinkter Koruyucu Tedaviler
Jacek Hermann, Jarosław Cwaliński, Tomasz Banasiewicz, Barbara Kołodziejczak

 

 

 

Telif Hakkı © 2021 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA