Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi

TKRH Dergisi

Cilt 31, Sayı 1 | Mart 2021

covid-19

Derleme

Kolorektal Kanserde Nötrofil:Lenfosit Oranının Rolü Nedir?
Debamita Bhattacharjee, Philip Quirke

Özgün Araştırma

Türkiye’de COVID-19 Pandemisinin Genel Cerrahi Eğitimine Etkileri
Eyüp Murat Yılmaz, Ulaş Utku Şekerci, Hedef Özgün, Tahsin Çolak

Rekürren Rektal Kanserlerde Pelvik Ekzantrasyon: Tek Merkez Deneyimi
Serdar Culcu, Cemil Yüksel, Mahmut Onur Kültüroğlu, Fatih Göksel, Eda Güner, Bülent Aksel, Lütfi Doğan

Non-travmatik İnce Bağırsak Perforasyonlarında Cerrahi Deneyimlerimiz ve Klinik Sonuçlarımız
Fatih Dal, Uğur Topal, Erdoğan Mütevelli Sözüer, Türkmen Bahadır Arıkan, Gamze Kübra Bozkurt, Muhammet Akyüz

Tek Cerrahi Merkezin Lazer Hemoroidoplasti Deneyimleri
Ünal Sabancı, Taner Oruğ, Erhan Uncu

Kolorektal Kanser Cerrahisinde Güvenilir Bir Belirteç: C-reaktif Proteinin Albümine Oranı
Özlem Zeliha Sert, Hilmi Bozkurt, Tolga Ölmez, Emre Aray, Orhan Uzun, Selçuk Gülmez, Aziz Serkan Zenger, Erdal Polat, Mustafa Duman

Orta Anadolu’da Divertiküler Hastalık Başvurularının Mevsimsel Paterni
Fatih Dal, Uğur Topal, Erdoğan Mütevelli Sözüer, Muhammet Akyüz, Tutkun Talih, İlker Büyükince

Akut Divertikülit Tedavisi; Atak Sayısına Göre Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?
Yüksel Altınel, Nadir Adnan Hacım, Merve Tokoçin, Serhat Meriç, Ahmet Akbaş

Kolon Kanserinde Evreye Göre Modifiye Sistemik Enflamasyon Skoru ve Enflamatuvar Belirteçlerin Değerlendirilmesi
Abdullah Durhan, Koray Koşmaz, Abdullah Şenlikci, Tuğba Yiğit, Marlen Süleyman

Laparoskopik Cerrahi Sonrası Patolojik Pnömoperitoneumun Belirlenmesi
K G Mathew, Faris Alaswad, Saajan Ignatius Pius

Akut Apandisit Olgularında Eritrosit Dağılım Genişliği ve Ortalama Trombosit Hacminin Tanıda ve Hastalığın Şiddetini Belirlemedeki Prediktif Değeri
Muhammet Akyüz, Uğur Topal, Erdoğan Mütevelli Sözüer, Şadi Yenel İsaoğulları, Mustafa Gök, Türkmen Bahadır Arıkan

 

 

 

 

Derginin hedef kitlesini; cerrahlar, patologlar, onkologlar, gastroenterologlar ve kolorektal hastalarına hizmet veren profesyoneller oluşturur. Derginin amacı; uluslararası düzeyde en yüksek bilimsel ve klinik değeri olan orijinal çalışmaları yayınlamaktır. Bunlara ek olarak derleme (review) makaleleri, olgu sunumları, teknik notlar, editöre mektuplar, editöryal yorumlar, eğitim yazıları ve kongre/toplantı duyuruları yer almaktadır.

Derginin Türkçe eski adı; Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi ve İngilizce eski adı; Journal of Diseases of the Colon and Rectum’dur.

Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, TÜBİTAK/ULAKBİM, Directory of Open Access Journals (DOAJ), British Library, ProQuest, Root Indexing, IdealOnline, EBSCO, Gale/Cengage Learning, Index Copernicus, Türk Atıf Dizini, Hinari, GOALI, ARDI, OARE, AGORA, J-GATE, EuroPub ve TürkMedline'de indekslenmektedir.

Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, İngilizce ve Türkçe olarak yayımlanan; bağımsız, hakemli, uluslararası bir dergidir. Eserler, hem hakemler hem de otörler tarafından “çift kör hakem denetimi (peer review)” yöntemi ile değerlendirilir. Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi’nin Editör Kurulu, World Association of Medical Editors (WAME) politikalarına bağlı olarak yürütülmektedir. Bu dergi, Uluslararası Tıp Dergisi Editörler Komitesi (NEJM 1997;336:309-315, updated 2001) tarafından bildirilen, biyomedikal dergilere gönderilen makalelerin uyması gereken standartlara uygunluk göstermektedir. 

 

 

ARŞİV

 

 

2020

Mart 2020 | Cilt 30, Sayı 1 İncele >> 

Haziran 2020 | Cilt 30, Sayı 2 İncele >> 

Eylül 2020 | Cilt 30, Sayı 3 İncele >> 

Aralık 2020 | Cilt 30, Sayı 4 İncele >> 

 

2019

Mart 2019 | Cilt 29, Sayı 1 İncele >> 

Haziran 2019 | Cilt 29, Sayı 2 İncele >> 

Eylül 2019 | Cilt 29, Sayı 3 İncele >> 

Aralık 2019 | Cilt 29, Sayı 4 İncele >> 

 

2018

Mart 2018 | Cilt 28, Sayı 1 İncele >> 

Haziran 2018 | Cilt 28, Sayı 2 İncele >> 

Eylül 2018 | Cilt 28, Sayı 3 İncele >> 

Aralık 2018 | Cilt 28, Sayı 4 İncele >> 

 

2017

Mart 2017 | Cilt 27, Sayı 1 İncele >> 

Haziran 2017 | Cilt 27, Sayı 2 İncele >> 

Eylül 2017 | Cilt 27, Sayı 3 İncele >> 

Aralık 2017 | Cilt 27, Sayı 4 İncele >> 

 

2016

Mart 2016 | Cilt 26, Sayı 1 İncele >> 

Haziran 2016 | Cilt 26, Sayı 2 İncele >> 

Eylül 2016 | Cilt 26, Sayı 3 İncele >> 

Aralık 2016 | Cilt 26, Sayı 4 İncele >> 

 

2015

Mart 2015 | Cilt 25, Sayı 1 İncele >> 

Özel | Cilt 25, Sayı 1 İncele >> 

Haziran 2015 | Cilt 25, Sayı 2 İncele >> 

Eylül 2015 | Cilt 25, Sayı 3 İncele >> 

Aralık 2015 | Cilt 25, Sayı 4 İncele >> 

 

2014

Mart 2014 | Cilt 24, Sayı 1 İncele >> 

Haziran 2014 | Cilt 24, Sayı 2 İncele >> 

Eylül 2014 | Cilt 24, Sayı 3 İncele >> 

Aralık 2014 | Cilt 24, Sayı 4 İncele >> 

 

2013

Mart 2013 | Cilt 23, Sayı 1 İncele >> 

Haziran 2013 | Cilt 23, Sayı 2 İncele >> 

Eylül 2013 | Cilt 23, Sayı 3 İncele >> 

Aralık 2013 | Cilt 23, Sayı 4 İncele >> 

 

2012

Mart 2012 | Cilt 22, Sayı 1 İncele >> 

Haziran 2012 | Cilt 22, Sayı 2 İncele >> 

Eylül 2012 | Cilt 22, Sayı 3 İncele >> 

Aralık 2012 | Cilt 22, Sayı 4 İncele >> 

 

2011

Mart 2011 | Cilt 21, Sayı 1 İncele >> 

Haziran 2011 | Cilt 21, Sayı 2 İncele >> 

Eylül 2011 | Cilt 21, Sayı 3 İncele >> 

Aralık 2011 | Cilt 21, Sayı 4 İncele >> 

 

2010

Mart 2010 | Cilt 20, Sayı 1 İncele >> 

Haziran 2010 | Cilt 20, Sayı 2 İncele >> 

Eylül 2010 | Cilt 20, Sayı 3 İncele >> 

Aralık 2010 | Cilt 20, Sayı 4 İncele >> 

 

2009

Mart 2009 | Cilt 19, Sayı 1 İncele >> 

Haziran 2009 | Cilt 19, Sayı 2 İncele >> 

Eylül 2009 | Cilt 19, Sayı 3 İncele >> 

Aralık 2009 | Cilt 19, Sayı 4 İncele >> 

 

2008

Eylül 2008 | Cilt 18, Sayı 3 İncele >> 

Aralık 2008 | Cilt 18, Sayı 4 İncele >> 

 

2007

Mart 2007 | Cilt 17, Sayı 1 İncele >> 

Haziran 2007 | Cilt 17, Sayı 2 İncele >> 

Eylül 2007 | Cilt 17, Sayı 3 İncele >> 

Aralık 2007 | Cilt 17, Sayı 4 İncele >> 

 

Telif Hakkı © 2021 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA