Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi

TKRH Dergisi Eylül 2021

TKRH Dergisi

Cilt 31, Sayı 3 | Eylül 2021

Özgün Makale

Daha İleri Evre ve Daha Kötü Postoperatif Sonuçlara Sahip Genç Hastalarda Erken Başlangıçlı Kolorektal Kanser: Retrospektif Bir İnceleme
Nicolas Luis Avellaneda, Juan Lasa, Federico Veracierto, Agustin Hernandez, Mateo Santillán, Pablo Olivera Sendra, Ricardo Oddi, Augusto Carrie

Neoadjuvan ve Adjuvan Tedavinin Rektum Kanseri Üzerindeki Etkileri
Nigara Asratova, İbrahim Ethem Cakcak, İrfan Coşkun

Rektal Kanserin Evrelemesinde Difüzyon Ağırlıklı ve Konvansiyonel MR Görüntülemenin Tanısal Performansı
Levent Soydan, Mehmet Torun, Kamil Canpolat, Umut Kına, Turgay Öner, Hande Özen, Ismail Ege Subaşı

Laparaskopik Apendektomide Açığa Geçişte Preoperatif Platelet Lenfosit Oranının Etkisi var mı?
Mehmet Buğra Bozan Fatih Mehmet Yazar

Rektal Yabancı Cisimlerin Yönetimi: Olgu Serisi Analizi
Marlen Süleyman, Abdullah Şenlikçi, Rıfat Bezirci, Abdullah Durhan, Koray Koşmaz

Hastane Koşullarının Erken Dönem Kolorektal Kanser Sonuçlarına Etkisi: Tek Cerrah, İki Merkez
Ümit Alakuş, Süleyman Utku Çelik Yaşar, Subutay Peker, Barış Türker

Lavaboda Akıllı Telefon Kullanımı ile Hemoroidal Hastalık Arasındaki İlişki
Elbrus Zarbaliyev, Abdulselam Özdemir, Sebahattin Çelik, Ayesha Sohail, Mehmet Çağlıkülekçi

Kolorektal Poliplerin Boyut ve İleri Histolojik Özelliklerine Göre Değerlendirmesi: İkinci Basamak Sağlık Merkezimizin Sonuçları
Atilla Bulur, Ayça Serap Çakır

Türk ve Suriyeli Hastaların Kolonoskopi Sonuçları, İnkomplet Kolonoskopi Sıklığı ve İnkomplet Kolonoskopi Nedenlerinin Karşılaştırılması
Durmuş Ali Çetin, Mehmet Patmano

Kolorektal Kanserlerin Tanı ve Tedavi Süreçleri Açısından Değerlendirilmesi
Hasan Çantay, Turgut Anuk, Türkhun Çetin, Hacer Ece Özcan, Barlas Sülü, Kenan Binnetoğlu, Tülay Allahverdi, Doğan Gönüllü

Stomalı Hastaların Yaşam Kalitesi: Tanımlayıcı Bir Çalışma
Fatma Vural, Emel Sütsünbüloğlu

Türkiye’deki Genel Cerrahlar Arasında Tükenmişlik
Emrah Yeşilbağ, İbrahim Ethem Cakcak, Tamer Sağıroğlu

Youtube™’da Hemoroidal Hastalık ile İlgili Videoların Kalitesinin Değerlendirilmesi
Veysel Barış Turhan, Abdülkadir Ünsal

 

 

 

 

Derginin hedef kitlesini; cerrahlar, patologlar, onkologlar, gastroenterologlar ve kolorektal hastalarına hizmet veren profesyoneller oluşturur. Derginin amacı; uluslararası düzeyde en yüksek bilimsel ve klinik değeri olan orijinal çalışmaları yayınlamaktır. Bunlara ek olarak derleme (review) makaleleri, olgu sunumları, teknik notlar, editöre mektuplar, editöryal yorumlar, eğitim yazıları ve kongre/toplantı duyuruları yer almaktadır.

Derginin Türkçe eski adı; Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi ve İngilizce eski adı; Journal of Diseases of the Colon and Rectum’dur.

Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, TÜBİTAK/ULAKBİM, Directory of Open Access Journals (DOAJ), British Library, ProQuest, Root Indexing, IdealOnline, EBSCO, Gale/Cengage Learning, Index Copernicus, Türk Atıf Dizini, Hinari, GOALI, ARDI, OARE, AGORA, J-GATE, EuroPub ve TürkMedline'de indekslenmektedir.

Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, İngilizce ve Türkçe olarak yayımlanan; bağımsız, hakemli, uluslararası bir dergidir. Eserler, hem hakemler hem de otörler tarafından “çift kör hakem denetimi (peer review)” yöntemi ile değerlendirilir. Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi’nin Editör Kurulu, World Association of Medical Editors (WAME) politikalarına bağlı olarak yürütülmektedir. Bu dergi, Uluslararası Tıp Dergisi Editörler Komitesi (NEJM 1997;336:309-315, updated 2001) tarafından bildirilen, biyomedikal dergilere gönderilen makalelerin uyması gereken standartlara uygunluk göstermektedir. 

 

 

ARŞİV

 

 

2021

Mart 2021 | Cilt 30, Sayı 1 İncele >> 

Haziran 2021 | Cilt 30, Sayı 2 İncele >> 

Eylül 2021 | Cilt 30, Sayı 1 İncele >> 

 

2020

Mart 2020 | Cilt 30, Sayı 1 İncele >> 

Haziran 2020 | Cilt 30, Sayı 2 İncele >> 

Eylül 2020 | Cilt 30, Sayı 3 İncele >> 

Aralık 2020 | Cilt 30, Sayı 4 İncele >> 

 

2019

Mart 2019 | Cilt 29, Sayı 1 İncele >> 

Haziran 2019 | Cilt 29, Sayı 2 İncele >> 

Eylül 2019 | Cilt 29, Sayı 3 İncele >> 

Aralık 2019 | Cilt 29, Sayı 4 İncele >> 

 

2018

Mart 2018 | Cilt 28, Sayı 1 İncele >> 

Haziran 2018 | Cilt 28, Sayı 2 İncele >> 

Eylül 2018 | Cilt 28, Sayı 3 İncele >> 

Aralık 2018 | Cilt 28, Sayı 4 İncele >> 

 

2017

Mart 2017 | Cilt 27, Sayı 1 İncele >> 

Haziran 2017 | Cilt 27, Sayı 2 İncele >> 

Eylül 2017 | Cilt 27, Sayı 3 İncele >> 

Aralık 2017 | Cilt 27, Sayı 4 İncele >> 

 

2016

Mart 2016 | Cilt 26, Sayı 1 İncele >> 

Haziran 2016 | Cilt 26, Sayı 2 İncele >> 

Eylül 2016 | Cilt 26, Sayı 3 İncele >> 

Aralık 2016 | Cilt 26, Sayı 4 İncele >> 

 

2015

Mart 2015 | Cilt 25, Sayı 1 İncele >> 

Özel | Cilt 25, Sayı 1 İncele >> 

Haziran 2015 | Cilt 25, Sayı 2 İncele >> 

Eylül 2015 | Cilt 25, Sayı 3 İncele >> 

Aralık 2015 | Cilt 25, Sayı 4 İncele >> 

 

2014

Mart 2014 | Cilt 24, Sayı 1 İncele >> 

Haziran 2014 | Cilt 24, Sayı 2 İncele >> 

Eylül 2014 | Cilt 24, Sayı 3 İncele >> 

Aralık 2014 | Cilt 24, Sayı 4 İncele >> 

 

2013

Mart 2013 | Cilt 23, Sayı 1 İncele >> 

Haziran 2013 | Cilt 23, Sayı 2 İncele >> 

Eylül 2013 | Cilt 23, Sayı 3 İncele >> 

Aralık 2013 | Cilt 23, Sayı 4 İncele >> 

 

2012

Mart 2012 | Cilt 22, Sayı 1 İncele >> 

Haziran 2012 | Cilt 22, Sayı 2 İncele >> 

Eylül 2012 | Cilt 22, Sayı 3 İncele >> 

Aralık 2012 | Cilt 22, Sayı 4 İncele >> 

 

2011

Mart 2011 | Cilt 21, Sayı 1 İncele >> 

Haziran 2011 | Cilt 21, Sayı 2 İncele >> 

Eylül 2011 | Cilt 21, Sayı 3 İncele >> 

Aralık 2011 | Cilt 21, Sayı 4 İncele >> 

 

2010

Mart 2010 | Cilt 20, Sayı 1 İncele >> 

Haziran 2010 | Cilt 20, Sayı 2 İncele >> 

Eylül 2010 | Cilt 20, Sayı 3 İncele >> 

Aralık 2010 | Cilt 20, Sayı 4 İncele >> 

 

2009

Mart 2009 | Cilt 19, Sayı 1 İncele >> 

Haziran 2009 | Cilt 19, Sayı 2 İncele >> 

Eylül 2009 | Cilt 19, Sayı 3 İncele >> 

Aralık 2009 | Cilt 19, Sayı 4 İncele >> 

 

2008

Eylül 2008 | Cilt 18, Sayı 3 İncele >> 

Aralık 2008 | Cilt 18, Sayı 4 İncele >> 

 

2007

Mart 2007 | Cilt 17, Sayı 1 İncele >> 

Haziran 2007 | Cilt 17, Sayı 2 İncele >> 

Eylül 2007 | Cilt 17, Sayı 3 İncele >> 

Aralık 2007 | Cilt 17, Sayı 4 İncele >> 

 

Telif Hakkı © 2021 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA