İltihabi Bağırsak Hastalıkları

Giriş - Tarihçe
Dr. Tarık Akçal
İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarının Epidemiyolojisi ve Etyopatogenezi
Dr. Ülkü Dağlı
İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Yenilikler, Tedaviye Katkıları ve Mukozal Homeostasis
Dr. Hakan Akın
Ülseratif Kolitte Özellikler, Belirtiler, Bulgular ve Doğal Seyir
Dr. Hale Akpınar
Crohn Hastalığında Klinik Özellikler, Belirtiler, Bulgular ve Doğal Seyir
Dr. Ahmet Tezel
İndetermine Kolit, Mikroskopik Kolit
Dr. Murat Törüner, Dr. Onur Keskin
İnflamatuvar Bağırsak  Hastalıklarında  Radyolojik Tanı
Dr. Uğur Korman
İnflamatuvar Bağırsak  Hastalıkları Tanısında Endoskopi
Dr. Emre Balık
İnflamatuvar Bağırsak  Hastalıkları Tanısında Patolojinin Yeri ve Sorunlar
Dr. Sibel Erdamar Çetin
İnflamatuvar Bağırsak  Hastalıklarının Ayırıcı Tanısı
Dr. Özlen Atuğ, Dr. Ender Güneş
İnflamatuvar Bağırsak  Hastalıklarının Tedavisinde Kullanılan ilaçlar
Dr. Ali İbrahim Hatemi
Ülseratif Kolitte İlaç Tedavisi
Dr. Belkıs Ünsal
Crohn Hastalığında İlaç Tedavisi
Dr. Sabahattin Kaymakoğlu, Dr. Bülent Baran
Ülseratif Kolitte Ameliyat İndikasyonları
Dr. M. Ayhan Kuzu, Dr. Fırat Kocaay
Crohn Hastalığında Ameliyat İndikasyonları
Dr. Bülent Menteş, Dr. Sezai Leventoğlu, Dr. Bahadır Ege
İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Displazi ve Kolorektal Kanser
Dr. Gülgün Tahan, Dr. Hülya Hamzaoğlu

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Ameliyat Oncesi Hazırlık
Dr. Ersin Öztürk

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Akut Komplikasyonlar ve Tedavi Yaklaşımları
Dr. Bilgi Baca

Ülseratif Kolitte Elektif Cerrahi Tedavi Secenekleri ve Sonuçları
Dr. İlknur Ergüner, Dr. İsmail Hamzaoğlu
Ülseratif Kolit Cerrahisinin Erken ve Gec Komplikasyonları, Tedavi Yaklaşımları, “Re-do Cerrahi” ve Sonuçları
Dr. Feza H. Remzi, Dr. Emre Görgün
Crohn Hastalığında Elektif Ameliyat Tedavi Sonuçları, Tekrarlayan Ameliyat Giriflimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ve Bağırsak Fistulleri
Dr. Ali Akyüz, Dr. Emre Balık
Crohn Hastalığının Cerrahi Tedavisi Sonrası Gelişen Komplikasyonları ve Kısa Bağırsak Sendromu
Dr. Ethem Geçim
İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Beslenme Desteği
Dr. Sadık Kılıçturgay
Cocukluk Doneminde İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları
Dr. Deniz Ertem
Perianal Crohn Hastalığı Lezyonları ve Tedavi Yaklaşımları
Dr. Ömer Alabaz
İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Stoma Uygulamaları
Dr. Serdar Yüceyar
Stoma Bakımı: Sık Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri
Dr. Ayişe Karadağ, Hemşire. Deniz Harputlu
Ameliyat Sonrası Hastalar Nasıl İzlenmeli
Dr. Ayhan Bülent Erkek
İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları ve Fertilite İlişkileri
Dr. Dursun Buğra
İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Yaşam Kalitesini Nasıl Etkiler
Dr. Türker Bulut
İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Sorunlar
Dr. Mine Özkan
Hasta Bakışı ile İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları
Olgu Sunumları
Dr. Sümer Yamaner
Telif Hakkı © 2023 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA